Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh khởi công 02 tuyến đường giao thông nông thôn
24/02/2021

Khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn

Sáng ngày 21/02, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây tổ chức khởi công 02 công trình giao thông nông thôn tại xã Long Vĩnh: Tuyến đường Vĩnh Quới xã Long Vĩnh, có chiều dài 366.86m, mặt đường rộng 4,5m, láng nhựa 3,5m, lề mỗi bên 0,5m, nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3.0 kg/m2, với tổng kinh phí 590 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách huyện; Tuyến đường ranh Long Bình - Long Vĩnh, có chiều dài 745,40m, mặt đường rộng 5m, láng nhựa 3,5m, lề mỗi bên 0,75m, nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn nhựa 3 kg/m2, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện.

Hai tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giao thương hàng nông thủy sản, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông để xã Long Vĩnh đi đúng lộ trình ra mắt xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 8/2021, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng huyện nông thôn mới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2021.

 

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết