Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
21/03/2019

Ngày 18/3/2019 Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh ban hành và triển khai Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi gồm 19 thành viên do ông Đặng Công Tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh làm trưởng ban.

 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tại cuộc họp ngày 07/3/2019 về việc bàn giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 18/3/2019 Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh ban hành và triển khai Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi gồm 19 thành viên do ông Đặng Công Tiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi xã Long Vĩnh có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nội dung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện “5 không” đó là: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh; không giết mổ tiêu thụ heo bệnh, heo chết; không vứt heo chết ra môi trường nhất là các tuyến kênh; không sử dụng thực phẩm dư thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho heo.

- Tuyên truyền thông tin về dịch tả lợn Châu Phi và các loại dịch bệnh khác trên gia súc cả chiều rộng lẫn chiều sâu để người dân biết, chủ động phòng, chống. Vận động nhân dân khi xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc phải báo ngay cho lãnh đạo xã, ấp hoặc cán bộ thú y xã.

- Thực hiện phát thanh hàng ngày các nội dung tuyên truyền cho người dân biết. In ấn, phát tờ bướm cho các đại lý thuốc thú y, thức ăn gia súc, hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền cho người dân, tiếp nhận thông tin từ người dân, quan tâm giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường về tình hình chăn nuôi và báo báo cho Thường trực Ban Chỉ đạo xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ chống dịch theo chỉ đạo của Ban Thường trực khi có dịch bệnh phát sinh./.

 

  Thanh Xuân

Liên kết Liên kết