Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
11/03/2019

Thực hiên tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Long Vĩnh đã tập trung vận động thực hiện, qua thống kê báo cáo, hiện nay việc sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân ở 5 ấp trên địa bàn xã chủ yếu từ Trạm cấp nước Hưng Hòa, Trạm cấp nước Long Bình và Trạm cấp nước Vĩnh Hựu. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trong toàn xã là 2.285 hộ, đạt 100% và nước sạch quy chuẩn theo quy định là 1.691 hộ, đạt 74%.

 

Hàng năm xã đều có kế hoạch trồng cây xanh nơi công cộng, đường giao thông, đoàn thể trồng hoa kiểng trên các tuyến đường, đường làng ngỏ xóm, khu vực công cộng, kênh rạch được vệ sinh thường xuyên sạch sẽ; các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động, phát động tuyên truyền trong cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ dân thực hiện công tác trồng cây xanh nơi công cộng, đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh, thu gom và xử lý rác, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trục vớt lục bình trên các tuyến kênh.

Trên địa bàn không có quy hoạch nghĩa trang; người dân địa phương mai táng người thân ở nghĩa trang Long Bình hoặc theo cách truyền thống là mai táng tại khu vực vườn nhà hoặc vườn của người thân đảm bảo vệ sinh môi trường.

Xã có 95 hộ dân hợp đồng với đơn vị thu gom rác và các hộ dân dọc các tuyến đường chính, còn lại các hộ gia đình ở xa khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền vận động hộ tự xử lý rác bằng cách đào hố chôn hoặc lấp rác, không thải rác ra khu vực công cộng, thải rác xuống kênh, mương, ven đường giao thông. Chất thải rắn trên địa bàn ở khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Việc thu gom và xử lý rác thải, xã có phương án thu gom gồm các đội thu gom rác đến từng khu dân cư trung chuyển ra các đường chính. Về xử lý nước thải do hộ dân tự thực hiện qua hầm biogas, hố xí tự hoại, ao chứa của gia đình.

Xã có 100% hộ đạt về bể chứa nước hợp vệ sinh, có 2.007 hộ có hố xí hợp vệ sinh, đạt 87,83%. Có 815 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh đảm bảo môi trường, đạt 100%. Có 348 hộ chăn nuôi xử lý bằng hệ thống biogas và bể lắng lọc.

Mục tiêu hoàn thành tiêu chí về môi trường trình thẩm định công nhận trước ngày 15/4/2019./.

 

    Thanh Xuân

Liên kết Liên kết