Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2015 - 2020)
12/02/2020

 

Sáng ngày 06/02/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Vĩnh, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III năm 2015 - 2020. Đây là Hội nghị điểm của huyện Gò Công Tây.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Phòng Nội vụ, Phó Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đến dự và phát biểu trong hội nghị, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội đồng thi đua khen thưởng các xã, thị trấn trong huyện, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể và gần 100 người dân tiêu biểu trong xã dự.

Trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã quán triệt cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tổ chức phát động và giao chỉ tiêu thi đua cho các ngành tập trung thực hiện các phong trào thi đua lớn như: Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp; Thi đua xây dựng nông thôn mới; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Thi đua xây dựng đời sống văn hóa; Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác ở địa phương.

Trong 5 năm qua, nhân dân và cán bộ xã Long Vĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 12 bằng khen đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điển hình trong các phong trào thi đua; Ủy ban nhân dân huyện tặng 26 giấy khen đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các phong trào thi đua; 05 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 103 quyết định khen thưởng cho 166 tập thể và 679 cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, kinh phí khen thưởng là trên 175 triệu đồng.

Dịp này Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã Quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 27 cá nhân có thành tích, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu 5 năm (2015 – 2020).

 

   Thanh Xuân

Liên kết Liên kết