Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Đồng Sơn quyết tâm ra mắt xã nông thôn mới trước Tết nguyên đán
27/09/2019

​Chiều ngày 23/9/2019, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chủ trì buổi làm việc với chính quyền xã Đồng Sơn về việc kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã. Cùng tham gia với đoàn có mời ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách xã và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Sơn.

 

Theo kế hoạch lộ trình xã Đồng Sơn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.  Để về đích đúng lộ trình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí  sớm tổ chức ra mắt xã nông thôn mới vào Quý I năm 2020 trước Tết Nguyên đán

 Chiều ngày 23/9/2019, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chủ trì buổi làm việc với chính quyền xã Đồng Sơn về việc kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã. Cùng tham gia với đoàn có mời ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách xã và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Sơn.

Tại buổi  làm việc Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện

Ông Trần Ngọc Vương – Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết:

Xác định việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chìa khóa góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Từ năm 2011, Đảng bộ, chính quyền xã đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy nhưng mãi đến năm 2018, bắt đầu có sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới như: tham gia thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo hiểm y tế, cải tạo hệ thống điện, bảo vệ môi trường, trồng hoa các tuyến đường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, ý thức phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trong thời gian qua, xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân, chính quyền xã Đồng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ nền đất lúa kém hiệu quả, kết quả người dân trên địa bàn xã chuyển đổi gần như 70% diện tích đất nông nghiệp sang trồng cây thanh long và cây trồng khác; diện tích đất trồng lúa chỉ còn 332,63 ha so với tổng diện tích đất nông nghiệp 1.172,29 ha. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 1 Hợp tác xã Thanh long Đồng Sơn thành lập năm 2017 với 50 thành viên, thực hiện mô hình liên kết cánh đồng lớn trên cây thanh long ấp Khương Thọ với 41 ha, có phương án sản xuất và liên kết tiêu thụ giải quyết đầu ra cho trái thanh long. Song song đó, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ của người dân, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Qua ước tính thu nhập bình quân đầu người của xã đến tháng 9/2019 là 45,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,08%.

Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, xã Đồng Sơn đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 4 về điện, tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 7 về cơ sơ hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí 18 về hệ thống chính trị. Đối với các tiêu chí chưa đạt xã xây dựng kế hoạch lộ trình, giải pháp thực hiện, phân công công chức phụ trách từng tiêu chí dự kiến xã sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện thẩm tra trong tháng 10/2019. Với kết quả đạt được, Đảng bộ và chính quyền xã Đồng Sơn đặt quyết tâm sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và tổ chức ra mắt xã nông thôn mới vào quý 1/2020 trước Tết Nguyên đán.

Tại buổi làm việc, Ông Đinh Tấn Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhận định bên cạnh những kết quả đạt được  thì Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn còn một số tồn tại hạn chế, yêu cầu các ngành huyện có giải pháp hỗ trợ xã Đồng Sơn khắc phục: Các cây nước sinh hoạt chưa đạt chuẩn, tình trạng nhà ở 01 cứng còn nhiều, hoạt động Hợp tác xã Thanh long Đồng Sơn chưa hiệu quả, điện khu vực sản xuất thanh long chưa thật sự  an toàn, đầu tư  các công trình xây dựng cơ bản giao thông, trường học,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách xã  đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Đồng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch lộ trình đề ra đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Sơn tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, hàng tuần đánh giá kết quả thực hiện trong các cuộc họp giao ban; từng cán bộ đảng viên thể hiện vai trò nêu gương trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của người dân cùng chính quyền thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn

Kết thúc buổi kiểm tra Ông Đinh Tấn Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kết luận như sau: Ông ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua của Đảng bộ và chính quyền xã Đồng Sơn. Trên cơ sở đó, xã Đồng Sơn cần phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới đề nghị Ban chỉ đạo xã nên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phân công cán bộ phụ trách tiêu chí, hàng tháng có kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Đối với các tiêu chí đạt, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình các ngành huyện thẩm tra hoàn thành trong tháng 10/2019, trình tỉnh thẩm định công nhận. Về phía huyện, sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm tra hồ sơ tiêu chí cho xã, riêng các công trình xây dựng cơ bản huyện sẽ bố trí vốn, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình đang thi công theo kế hoạch đề ra.

Từ việc đưa ra kế hoạch lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, với sự  chủ động và nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tin rằng xã Đồng Sơn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra./.

                                                                                              Ngọc Sương

Liên kết Liên kết