Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây tập trung thực hiện nâng chất tiêu chí thu nhập
17/07/2019

 

Xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây là một xã thuần nông, đa số người dân sống nhờ vào nông nghiệp. Kinh tế vườn, trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên vì lí do “thuần nông”, “giá cả không ổn định” là những nguyên nhân chính khiến một bộ phận trong nhân dân còn nghèo khó, thu nhập bấp bênh.

 

Các chị em phụ nữ làm nghề đan lát

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí mà Đảng bộ và chính quyền quan tâm thực hiện nhằm nâng cao mức sống cho người dân.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao tiêu chí thu nhập, đồng thời làm cơ sở để thực hiện các tiêu chí khác.

Theo đó giải pháp mà xã đã và đang chú trong thực hiện là tận dụng thế mạnh sẵn có của địa phương về sự phát triển đa dạng các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác và tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế nhất là phát triển nghề tạo bước đột phá về thu nhập. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp của năm 2018, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41triệu/người/năm.

Là xã được huyện chọn ra mắt vào cuối năm 2019, hiện xã đã hoàn thành tiêu chí thu nhập theo qui định. Để có kết quả này, Đảng bộ và chính quyền xã đã vận động nhân dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển dịch đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao, thể hiện rõ nét nhất là ở tiêu chí số 13 (hình thức sản xuất) đây có thể xem là một tiêu chí quan trọng nhất để người dân nâng cao nguồn thu nhập và tiêu chí này cũng vừa được tỉnh ra quyết định công nhận.

 Ngoài việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh xã cũng luôn quan tâm tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh kiên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đối với cây lúa, hàng năm người dân đều tham gia thực hiện cánh đồng lớn với diện tích hơn 100 ha. Riêng năm 2019, được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang xã đã mở rộng diện tích cánh đồng lớn với diện tích 170 ha.

Bên cạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã còn tập trung phát triển các ngành nghề tiêu thủ công nghiệp như đan lát, đan lục bình, may công nghiệp và nuôi thủy sản, song song đó nhiều chương trình, dự án giảm nghèo, ổn động cuộc sống cho người dân đã được triển khai và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giúp Đảng bộ xã Đồng Thạnh luôn dựa vào dân, tranh thủ mọi nguồn lực để tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực. Để những người dân thoát nghèo một cách bền vững, Đảng bộ và chính quyền xã đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo nông thôn, giúp dân vượt khó, thoát nghèo và ổn định cuộc sống một cách căn cơ. Trong đó, xã coi trọng việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất thâm canh để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề và dạy nghề thu hút lao động nông thôn.

Năm 2019, xã tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách giảm nghèo như: cho vay vốn giải quyết việc làm, hướng dẫn mô hình sản xuất, hỗ trợ nhà ở. Đã tổ chức cho 17 hộ nghèo mượn đất công để sản xuất với diện tích 20,394.8 m2. Hỗ trợ cho 1.026 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay từ ngân hàng chính sách huyện với tổng số vốn 12. 345 triệu đồng. Từ nguồn vốn của tỉnh, xã đã hỗ trợ cho 25 hộ nghèo vay chăn nuôi bò tổng số tiền 500 triệu đồng, ngoài ra từ nguồn vốn “quỹ hỗ trợ nông dân” của Hội nông dân xã, đã cho 94 hộ vay với số vốn trên  200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung thực hiện một cách đồng bộ các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội khác nhằm tạo điều kiện để con em hộ nghèo có điểu kiện đến trường, được chăm sóc về y tế cũng như các tiện ích cần thiết phục vụ đời sống khác của nhân dân.

Từ thực tiễn những kết quả đạt được, năm 2019 xã Đồng Thạnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm nghèo nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó xã chú trọng công tác tuyên truyền vận động hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước xoá tư tưởng ỷ lại, trông chờ chủ yếu vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời tập trung phát triển kinh tế ở địa phương, chú trọng phát huy tốt các nguồn lực sẵn có ở địa phương. Hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Song song đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đến năm 2020 thu nhập bình quân đều đạt trên 49.000.000đ/người/ năm. Để đạt mục tiêu đó, xã hiện đang tập trung thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn như kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất, nhằm thu hút nguồn lao động ở địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tín dụng ưu đãi, đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn khoa học kĩ thuật, nhân rộng những điển hình thoát nghèo nhờ những mô hình làm có hiệu quả, giúp các hộ nghèo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, góp phần tăng dần mức thu nhập cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân xã Đồng Thạnh.

                                                               Kim Lan

 

Liên kết Liên kết