Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Thạnh Nhựt huyện Gò Công Tây: Phấn đấu thực hiện ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020
12/10/2020

   

Đồng chí Võ Hoàng Lâm - Chủ tịch UBND xã Thạnh Nhựt

 Phóng Viên: Kính thưa đồng chí Võ Hoàng Lâm- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt xinh đồng chí cho biết về những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao cho tới thời điểm này?

      Đồng chí Võ Hoàng Lâm- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt- huyện Gò Công Tây cho biết:

       Hiện tại xã Thạnh Nhựt đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì, nâng chất 19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1633.

- Trong đó xã Thạnh Nhựt đã xây dựng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt được những kết quả như sau:

+ Tới thời điểm hiện nay, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã đạt được gồm 15/18 tiêu chí: trong đó được tỉnh công nhận 6 tiêu chí như: Tiêu chí số 3, 5, 7, 10, 12, 17; đã gửi hồ sơ về tỉnh 2 tiêu chí: tiêu chí số 2, tiêu chí số 14; đã gửi hồ sơ về huyện 5 tiêu chí: Tiêu chí 1,6,8,15,18; đang hoàn chỉnh hồ sơ 1 tiêu chí: Tiêu chí số 4. Dự kiến đến ngày 10/10/2020 hoàn thiện xong hồ sơ.

+ Hiện tại xã còn chưa đạt 3/18 tiêu chí: Tiêu chí số 11, Tiêu chí 13.4 (đến ngày 08/10/2020 Ban Chỉ đạo tỉnh nghiệm thu) và Tiêu chí số 16 (đến ngày 8/10/2020 Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm tra trước 1 bước).

Theo lộ trình, xã Thạnh Nhựt sẽ phấn đấu đến khoảng cuối tháng 11 năm 2020 sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí để  ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đây cũng là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Gò Công Tây.

   Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về những giải pháp thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thạnh Nhựt?

   Đồng chí Võ Hoàng Lâm trả lời:

       Trong thời gian qua, Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt huyện Gò Công Tây  đã xác định việc xây dựng nông thôn mới là lâu dài nhằm nâng cao đời vật chất và tinh thần cho nhân dân, do đó Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã luôn được kiện toàn hàng năm để công tác lãnh, chỉ đạo luôn luôn được duy trì thường xuyên; có phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như công chức chuyên môn phụ trách các tiêu chí để thực hiện nâng chất và nâng cao; có đánh giá, sơ tổng kết định kỳ.

     Trên nền đã có của 19 tiêu chí  chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp về vốn, chính sách để nâng chất các tiêu chí, làm tiền đề thực hiện 18 tiêu chí nâng cao. Tập trung chủ yếu là:

+ Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả, năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi đối với những diện tích đất lúa kém hiệu quả trong những năm đầu đạt kết quả rất khả quan.

Xã tập trung chú trọng thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm khác. Kết quả đã xây dựng được các mô hình phát triển sản xuất như dừa xiêm chuỗi, bưởi da xanh, kiểng cổ mai nu, thanh long, cải tạo các vườn dừa lão. Đặc biệt xã sẽ phát triển chăn nuôi tập trung vào đàn gia cầm và bò sữa.

 + Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Trên cơ sở đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, trong 5 năm qua từ năm 2015-2020 cùng với các nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thạnh Nhựt đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Nhìn chung hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương đến nay đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu dân sinh.

+ Công tác vệ sinh môi trường: Ủy ban nhân dân xã đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trục vớt lục bình trên các tuyến kênh,... Trong đó, công tác thu gom rác, vận động người dân phân loại rác được tập trung cao nhằm thay đổi dần thói quen sinh hoạt của người dân. Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện mô hình thu gom rác về bãi rác tập trung xử lý trên địa bàn toàn xã. Hiện nay, số hộ dân đăng ký là 1.090 hộ, trong đó có 426 hộ do Ban quản lý chợ thực hiện thu gom ở các trục đường chính, đăng ký cho xã là 626 hộ; đang tiếp tục vận động. Đơn vị đứng ra thực hiện là Hợp tác xã cung cấp nước Bình Trung, thực hiện việc thu, chi, xã chỉ đứng ra vận động ban đầu.

+ Giữ gìn an ninh, trật tự xã hội: Hàng năm Đảng ủy xã Thạnh Nhựt xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ an ninh trật tự. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, vì sự bình yên cuộc sống, phong trào xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự  tiếp tục được đẩy mạnh. Xây dựng đầy đủ các kế hoạch, phương án phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã không có tội phạm, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Tăng cường chỉ đạo tuần tra giải quyết các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

     Về những khó khăn trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Võ Hoàng Lâm cũng đã cho biết một số khó khăn, vướng mắc mà xã gặp phải như:

+ Về Ban Chỉ đạo Xây dựng xã nông thôn mới: các thành viên trong Ban Chỉ đạo hoạt động chưa thật sự đồng đều, đôi lúc còn chủ quan, chỉ lo công tác chuyên môn; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát chưa tốt.

+ Sản xuất: biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn, ảnh hưởng ngày càng sâu sắc hơn đối với các giống cây trồng truyền thống ở xã, làm cho thu nhập của người dân chưa thật sự bền vững. Đầu ra của nông sản vẫn là vấn đề khó khăn trong thực hiện liên kết chuỗi.

+ Hạ tầng nông thôn: công tác duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng còn gặp khó khăn do nguồn vốn hàng năm có hạn.

+ Về văn hoá, đời sống tinh thần: lực lượng lao động nông thôn trở thành công nhân ở các công ty ngoài địa phương, đi sớm về khuya nên việc xây dựng mô hình văn hoá, để có thể thu hút sự tham gia của người dân cũng gặp khó khăn.

+ Công tác bảo vệ môi trường: vẫn còn một số ít người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, vứt rác xuống kênh, xả nước thải chăn nuôi ra môi trường,…

+ Việc đánh giá một số tiêu chí theo Quyết định số 3161 của Trung ương còn khó thực hiện, như: tiêu chí về mô hình chỉ thu hút 30% số dân tham gia; tiêu chí lao động có việc qua đào tạo 65%; tiêu chí về vận động thu gom, phân loại rác tại nguồn; tỷ lệ quản lý, theo dõi sức khoẻ;…

+An ninh trật tự luôn rình rập mối nguy khó lường trước.

   Phóng Viên: Xin đồng chí cho biết  những phương hướng để xã Thạnh Nhựt tiếp tục xây dựng và duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới đây?

   Đồng chí Võ Hoàng lâm trả lời:

      Để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu các giống cây trồng mới thích nghi với biến đổi khí hậu và phù hợp với thổ nhưỡng đất đai của xã.

- Tăng cường công tác quản lý, phát huy hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có, duy tu thường xuyên các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu thực hiện nâng chất theo bộ tiêu chí nâng cao mới giai đoạn 21-25

- Phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

                                    Kim Lan ​

Liên kết Liên kết