Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020
02/04/2021

 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích thi đua năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả một năm trong phong trào thi đua yêu nước, UBND xã Vĩnh Hựu tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Thời gian qua, Xã Vĩnh Hựu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện với những nội dung thiết thực, sáng tạo, phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng, Bên cạnh những thuận lợi, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình hạn, mặn xâm nhập kéo dài; dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Đóng góp vào thành quả chung đó, có vai trò rất lớn của phong trào thi đua yêu nước được UBND xã phát động từ đầu năm 2020.

Chỉ đạo phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trên cơ sở khẳng định đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và cũng là năm đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã giai đoạn 2021 - 2025, quán triệt sâu sắc chủ đề, ý nghĩa, nội dung các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động để cụ thể hóa thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Trong triển khai phong trào thi đua yêu nước, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên như: Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; chung sức đồng lòng huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Cùng với đó, các phong trào thi đua do cấp trên phát động được xã Vĩnh Hựu tích cực hưởng ứng thực hiện đạt kết quả cao trong cải cách hành chính, thực hiện duy trì hoạt động làm vệ sinh môi trường chiều thứ 6 hàng tuần, xây dựng xã Vĩnh Hựu sáng - xanh - sạch - đẹp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, tiêu biểu như: "Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải trên đồng ruộng", “hiến máu tình nguyện”....Thông qua công tác thi đua, khen thưởng, đã phát hiện các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. 

Cho biết nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2021, đồng chí Nguyễn Chí Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hựu, nhấn mạnh: "Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nỗ lực tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả hoạt động  kiểm tra, tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục phù hợp."

Nhân dịp hội nghị tổng kết, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Vĩnh Hựu đã khen thưởng 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động; 34 lao động tiên tiến; khen thưởng 5 tập thể,  23 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2020. 

 

Mộng Chiêu

Liên kết Liên kết