Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Gò Công Tây- Một nhiệm kỳ nhìn lại
23/07/2020

 

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, huyện Gò Công Tây đã phát huy cao độ mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng bộ huyện đã bám sát cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, từng bước mở rộng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xây dựng các giải pháp, chương trình hành động phù hợp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế phát triển, tăng trưởng khá và ổn định, sản xuất nông nghiệp được quy hoạch và tổ chức theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, có giá trị kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp từng bước phát triển, thu hút đầu tư; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Văn hóa – xã hội có bước phát triển mới, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm, cuộc sống người dân được nâng lên. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Một nhiệm kỳ nhìn lại, huyện Gò Công Tây đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng, Quyền Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Tây cho biết: “Xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung các chỉ tiêu để xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng bộ huyện Gò Công Tây chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân là 7,56%/năm, trong đó: Khu vực 1 (nông-lâm-ngư nghiệp) tăng 4,19%/năm; khu vực 2 (công nghiệp-xây dựng) tăng 12,81%/năm; khu vực 3 (thương mại-dịch vụ) tăng 13,22%/năm. Tổng thu ngân sách đạt 3.220,83 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ kinh tế địa phương 318,7 tỷ đồng, đạt 130,08% so với Nghị quyết (NQ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 2,19 lần so với năm 2015.

Cơ cấu cây trồng chuyển đổi nhanh theo hướng chuyên canh, huyện chuyển đổi hơn 8.300 ha đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, dần dần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao. Diện tích gieo trồng lúa giảm dần (giảm 3,56%/năm, NQ 0,92%/năm), nhưng do người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên chất lượng và năng suất tăng, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 50 triệu đồng/ha/năm. Hình thành nhiều cánh đồng lớn với quy mô 3.000 ha/9.223 ha, chiếm 32,53% diện tích đất lúa, gấp 1,88 lần so với NQ (NQ là 1.600 ha).

Diện tích trồng màu các loại đạt 5.300 ha, sản lượng 119.650 tấn, tăng bình quân 7,42%/năm (NQ là 9,38%), có 05 tổ chức được chứng nhận VietGAP, với diện tích là 29,14 ha, sản lượng bình quân đạt 565,32 tấn. Diện tích cây lâu năm đạt 4.198,85 ha, tăng bình quân 6,45%/ năm, sản lượng 61.680 tấn (NQ là 51.000 tấn), tăng bình quân 13,70%/năm (NQ là 3,66%), trong đó diện tích vườn dừa đạt 2.475,68 ha, sản lượng 28.000 tấn.

Áp dụng có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; sử dụng giống tốt có chất lượng thịt cao góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ngành chăn nuôi, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường. Diện tích nuôi thủy sản đạt 950 ha, tăng bình quân 0,63%/năm; sản lượng nuôi và khai thác đạt 8.201 tấn/năm, tăng bình quân 6,35%/năm.

Không chỉ phát triển chăn nuôi, trồng trọt, những năm gần đây lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Gò Công Tây có bước phát triển nhanh, tăng cả về số lượng và giá trị; góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho người lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành là 1.855,35 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 12,14%.

Hoàn thành và triển khai quy hoạch Cụm Công nghiệp Long Bình, với diện tích 20 ha. Đã mời gọi được 07 dự án, với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, giải quyết khoảng 3.000 lao động khi các dự án này đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra huyện cũng đã gặp gỡ, cung cấp các tài liệu có liên quan về đầu tư cho các nhà đầu tư tìm hiểu và quan tâm tham gia 06 dự án, trong đó có 04 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư và 02 dự án nhà đầu tư tự chuyển nhượng đất dân để triển khai thực hiện, với tổng vốn đăng ký trên 900 tỷ đồng.

Thương mại – Dịch vụ phát triển ổn định và có xu hướng phát triển nhanh đến vùng sâu. Huyện đã xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 12 chợ, với tổng kinh phí 31,308 tỷ đồng; hình thành 01 trung tâm mua sắm các mặt hàng điện tử, điện gia dụng (Điện máy xanh, thế giới di động) và các cửa hàng tiện ích (Bách hóa xanh), đã góp phần làm phong phú thị trường, nâng cao văn minh phục vụ; đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng ngày càng nâng cao của nhân dân. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành là 5.551 tỷ đồng, tăng bình quân 13,22%/năm (NQ 13%).

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được chú trọng. Từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách tỉnh, huyện, xã và nguồn vận động đóng góp từ cộng đồng dân cư đã nâng cấp, mở rộng 199 công trình đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 197,089 km, với tổng kinh phí 238,711 tỷ đồng; xây dựng mới 22 cầu giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 392 mét, tổng kinh phí là 14,452 tỷ đồng. Duy tu các công trình đường huyện đã xuống cấp với tổng kinh phí 28,3 tỷ đồng.

Đến nay, Gò Công Tây đã ra mắt 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới được nâng cao, tạo sự đồng thuận, ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cùng tham gia đóng góp thực hiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn phát triển nhanh, tạo diện mạo mới ở nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Đến cuối năm 2020, huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng gấp 2 lần so với NQ (NQ là 6/12 xã); 01 xã nông thôn mới nâng cao (Thạnh Nhựt); huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Từ nhiều nguồn vốn, ngành điện đã tập trung đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế đồng bộ theo quy hoạch đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp.

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và chất lượng nước sinh hoạt được nâng lên. Nguồn nước BOO dần được thay thế cho các trạm cấp nước mặt và nước ngầm. Đã đầu tư hoàn thành tuyến dài 3,2 km từ quốc lộ 50 đến đường huyện 13 dọc theo đường Lộ Đình; các tuyến ống cấp nước sinh hoạt nông thôn các xã khó khăn, tổng chiều dài 6.165 m, với tổng kinh phí 38,5 tỷ đồng; di dời các tuyến ống chuyển tải nước dọc các đường giao thông do nâng cấp, mở rộng với tổng chiều dài là 2.210 m.

Xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn Văn minh đô thị. Hoàn chỉnh và công bố quy hoạch chung, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Vĩnh Bình; đề án công nhận đô thị thị trấn Vĩnh Bình là đô thị loại V; lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và hoàn chỉnh quy hoạch chung, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Bình, Đồng Sơn.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy như: Hàng năm tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tổ chức cà phê doanh nghiệp; tổ chức các cuộc tọa đàm phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ các thành phần kinh tế tiếp cận các doanh nghiệp để thay đổi về quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm qua các chương trình khởi nghiệp, cánh đồng lớn, tín dụng ngân hàng và phát triển doanh nghiệp.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận và trả kết quả trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh (Cấp độ IV), hàng năm tiếp nhận bình quân khoảng 200 hộ đăng ký kinh doanh mới, với tổng vốn đăng ký bình quân khoảng 75 tỷ đồng, đến cuối năm 2020 tổng số hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện là 2.279 hộ.

Thành lập mới 13 Hợp tác xã (HTX), đạt 217% so với nghị quyết; nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn huyện 18 HTX, với 6.990 thành viên; thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các HTX và Tổ hợp tác đã giải quyết một phần yêu cầu đầu vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho thành viên; sản xuất, kinh doanh có lãi.

Hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tăng thời gian thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong hoạt động dạy và học. Phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và đạt kết quả vững chắc.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều cải tiến, đã kiểm soát và khống chế tốt các loại dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được củng cố. Chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ Trung tâm Y tế huyện đến Trạm Y tế xã được đầu tư, trang bị đầy đủ hơn, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Có 13/13 Trạm Y tế được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2015-2020.

Công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế đã đi vào chiều sâu, đổi mới về hình thức và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Người tham gia bảo hiểm y tế đã được quan tâm trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở. Đến cuối năm 2020 tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% (NQ trên 80%). Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và dân số, kế hoạch hoá gia đình tiếp tục được quan tâm thực hiện; từ đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân; hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đảm bảo chất lượng, an toàn; tốc độ tăng dân số trung bình còn 0,75%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan tỏa nhanh và đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động lễ hội được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa luôn được quan tâm. Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người tập luyện bảo vệ sức khỏe.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước cho người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo. Tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội căn bản, đặc biệt về nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tìm việc làm tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh và có 130 lao động tham gia hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài. Bình quân hàng năm có 150 hộ thoát nghèo, không có hộ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện nay còn 1,99% (NQ dưới 2%).

Công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân từng bước được nâng lên, cơ quan quân sự, bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, tổ chức biên chế đúng theo Luật định; lực lượng dự bị động viên đủ biên chế theo qui định. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đúng Luật nghĩa vụ quân sự, có chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự, giành thế chủ động phòng ngừa tấn công các loại tội phạm, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ANTT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm ở địa phương và trong cơ quan, doanh nghiệp.

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ huyện Gò Công Tây luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu NQ đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Gò Công Tây đã kết nạp 668 đảng viên mới, đạt 107,74% so với NQ. Hàng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, đưa Gò Công tây trở thành huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng, Quyền Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Tây xác định: “Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện  Gò Công Tây tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo; khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng nông nghiệp, đầu tư phát triển  kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 7,5-8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75-80 triệu đồng. Giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động được đào tạo từ 35-40%.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) còn dưới 1,5%. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quốc phòng - an ninh”.

Mỗi kỳ Đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, đưa Gò Công Tây trở thành huyện nông thôn mới.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết