Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo sơ kết tình hình thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020
23/07/2020

Sáng ngày 17 – 7, Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây.

Khen thưởng cho các đơn vị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả thu ngân sách huyện Gò Công Tây được 41.665 triệu đồng, đạt 56,69% dự toán năm và bằng 115,43% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu ngân sách quý II được 18.624 triệu đồng. Có 5/11 nguồn thu đạt trên 50% là: Thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh đạt 50,20%; Thu tiền sử dụng đất đạt 99,12%, Thu tiền thuê đất đạt 62%, Phí lệ phí đạt 53,60%, Thu khác ngân sách đạt 61,35%. Bốn nguồn thu có tỷ lệ đạt từ 33 – 46% là: thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương; Thu nhập cá nhân; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Lệ phí trước bạ. So với cùng kỳ năm 2019, có 6/11 nguồn thu có tỷ lệ tăng cao.

Thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Gò Công Tây, 03 đơn vị có kết quả thu đạt tỷ lệ cao là: xã Thành Công đạt 69,19%, xã Bình Nhì đạt 67,76%, xã Long Vĩnh đạt 57,18%. Các đơn vị xã Yên Luông, Đồng Thạnh, Bình Phú, Đồng Sơn, Bình Tân và Thạnh Trị cũng có kết quả thu đạt trên 50% so với kế hoạch năm 2020.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây đã tặng Giấy khen kèm tiền thưởng cho 13 đơn vị đã có thành tích trong đợt phát động thi đua thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2020, đồng thời triển khai kế hoạch thu ngân sách Quý III năm 2020.

 

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết