Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019
16/01/2020

 

Sáng ngày 15-01-2020, Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020. Dự hội nghị có ông Phạm Minh Châu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo 13 xã, thị trấn, cán bộ làm công tác Mặt trận, tôn giáo trong toàn huyện.

 

Ông Hồ Văn Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình công tác trọng tâm. Công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công để làm đường liên thôn, liên xóm và đoàn kết xây dựng gia đình, khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, xây dựng cảnh quang môi trương xanh – sạch – đẹp. Trong năm, Mặt trận huyện tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hiện nay trên 1,3 tỷ  đồng, từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho một số hộ nghèo mua cây, con giống với tổng số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng và hỗ trợ quà cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn tham gia phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội tại khu dân cư,  giám sát việc chấp hành án phạt tù không giam giữ. Công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội cũng được quan tâm thực hiện, tập trung rà soát, làm hồ sơ cho người khuyết tật, hộ nghèo gặp khó khăn được hưởng các chế độ chính sách…Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến lãnh đạo, chính quyền các cấp. Mặt trận huyện  còn thực hiện tốt các chương trình phối hợp với chính quyền và các ban, ngành liên quan như: Vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.  

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện

tặng giấy khen cho đại diện các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 tới đây, Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát tại cơ sở, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn chỉnh công tác hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho tất cả các hộ nghèo, vận động, hỗ trợ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây đã trao tặng 6 kỷ niệm chương cho các đồng chí có cống hiến trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây và UBND huyện đã biểu dương khen thưởng cho 15 cá nhân và tập thể có thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác Mặt trận trong năm qua.

                                                         Kim Lan

Liên kết Liên kết