Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2019
28/01/2019

     Sáng ngày 18-01-2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ hức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được sự quan tâm, chú trọng của các cơ quan đơn vị, nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, trong đó chú trọng phổ biến chính sách mới gắn với những vấn đề mà xã hội quan tâm. Kết quả, trong năm qua toàn huyện đã tuyên truyền được 8.796 cuộc với hơn 234.226 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền các văn bản có hiệu lực về tổ chức bộ máy nhà nước, các văn bản liên quan đến con người, đến quyền công dân,…với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt là tuyên truyền về các Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ,…qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện. Ngoài ra, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện có hiệu quả, UBND huyện Gò Công Tây đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, các đề án, các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật như : “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam”, Đề án “Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung phòng chống tra tấn”, Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”. Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật huyện cũng đã kiện toàn, củng cố đội ngũ, nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo đúng quy định, đến nay toàn huyện Gò Công Tây có 14 báo cáo viên pháp luật, 184 tuyên truyền viên. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện được thành lập với 42 thành viên. Sinh hoạt Ngày pháp luật được duy trì định kì hàng tháng ở cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan xã, thị trấn đã tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật được 3.210 cuộc với 65.348 lượt người dự. Tủ sách pháp luật ở cơ sở, cơ quan, các cơ sở giáo dục đào tạo được bổ sung đầy đủ đầu sách và nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng. Kết quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở được thực hiện tốt, 100% tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo về chất lượng và số lượng. Trong năm 2018, các tổ hòa giải ở cơ sở đã nhận được 211 đơn, hòa giải 211 vụ việc, trong đó hòa giải thành 196 vụ, không thành 15 vụ đạt tỷ lệ 93% . Công tác hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước được thực hiện nghiêm túc, trong năm ở cấp xã đã đăng kí khai sinh cho 2.017 trường hợp, đăng kí khai tử 712 trường hợp, đăng kí kết hôn 980, xác nhận tình trạng hôn nhân 2.064 trường hợp. Nhìn chung, trong năm 2018 ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây đã chủ động thực hiện các mặt công tác chuyên môn như: Văn bản, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý lưu động…hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện kịp thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Phương hướng giải pháp trong thời gian tới đây, ngành Tư pháp huyện Gò Công Tây tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bổ biến giáo dục pháp luật, quản lí nhà nước về xử lí vi phạm hành chính, thực hiện tốt công tác hòa giải ơ cơ sở….Tại hội nghị, UBND huyện Gò Công Tây cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp thời gian qua./.

          

                                      Kim Lan - Quốc Nhậm

 

Liên kết Liên kết