Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây triển khai kế hoạch giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm mua bán, lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường các tuyến đường nội ô thị trấn Vĩnh Bình
19/12/2019

 

Chiều ngày 11 – 12, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức họp triển khai kế hoạch giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm mua bán, lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường các tuyến đường nội ô thị trấn Vĩnh Bình. Ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chủ trì cuộc họp; cùng dự có Công an huyện, Đội Thanh tra Giao thông vận tải số 3, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Gò Công Tây và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình.

Ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp

Theo kế hoạch, phạm vi giải tỏa bao gồm toàn bộ hành lang đường bộ, vỉa hè, lề đường, lòng đường tuyến đường Nguyễn Văn Côn và các tuyến đường xung quanh chợ Vĩnh Bình. Theo đó, Tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành giải tỏa các trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh, xây dựng mái che, tạo vật cản trái phép, tập kết vật liệu, đặt biển hiệu quảng cáo, lều, quán, cây cối,…

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đề nghị Tổ công tác liên ngành phối hợp chặt chẽ với thị trấn Vĩnh Bình trong quá trình thực hiện giải tỏa. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình tổ chức thực hiện tuyên truyền, cho ký cam kết, vận động trực tiếp, quy định thời gian cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm mua bán, lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường tự giác thực hiện khắc phục, di dời ra khỏi phạm vi giải tỏa. Trong quá trình thực hiện giải tỏa, Tổ công tác kiên quyết giải tỏa các trường hợp vi phạm không tự giác thực hiện khắc phục, di dời. Sau khi giải tỏa, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình quản lý và xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây yêu cầu Điện lực Gò Công Tây và các nhà mạng viễn thông xem lại hiện trạng đường dây dẫn phối hợp thực hiện bó gọn đường dây điện và các tuyến cáp trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình đảm bảo mỹ quan và an toàn.

Việc giải tỏa, xử lý lần này nhằm lập lại trật tự kỷ cương, giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết