Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây mở hội nghị tổ chức triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ quân sự
09/04/2019

Sáng ngày 03/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018 và lồng ghép triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ quân sự. Dự hội nghị có các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, công chức Tư pháp; Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 70 đại biểu dự).

Trong Hội nghị Báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản (sửa đổi, bổ sung) của Luật Tố cáo năm 2018, theo đó Luật Tố cáo năm 2018 có 9 chương và 67 điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 được ban hành trên cơ sở khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011; nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố cáo của công dân là quyền con người, đồng thời Luật Tố cáo năm 2018 ban hành nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, cố cáo. Nội dung Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa Luật Tố cáo năm 2011 đồng thời có những nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như: bổ sung quyền rút tố cáo của người tố cáo; bổ sung thêm mộ số nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức…); quy định có những điểm mới trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo….

Luật Công an nhân dân (CAND) gồm có 07 chương, 46 điều, Luật CAND năm 2018 thay thế Luật CAND năm 2014, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-01-2019. Luật CAND năm 2018 có những nội dung sửa đổi, bổ sung những điểm mới, cụ thể như: sửa đổi không còn các quy định có liên quan đến chức vụ “Tổng cục trưởng”; trong tổ chức, bộ máy của mỗi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có một đơn vị cấp phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; các phòng nghiệp vụ và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở các quận, huyện, khu vực thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước đây cũng được thu gọn lại cho phù hợp; Công an xã sẽ được Chính phủ quy định về xây dựng thành lực lượng chính quy…

Bên cạnh đó, Báo cáo viên lồng ghép triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ quân sự, Nghị định gồm 5 chương, 43 điều, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2019 thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ quân sự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí chủ trì hội nghị Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo, Luật Công an nhân dân triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt; đặc biệt là Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chọn lọc nội dung của 02 luật trên thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống của đài để nhân dân tiếp cận được văn bản pháp luật mới./.  

                                           

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết