Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
31/07/2020

 

Sáng ngày 24/7/2020, phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị có Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Tư pháp, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành và công chức Tư pháp  - Hộ tịch các xã, thị trấn. Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm và kế hoạch phát động thi đua đến Tư pháp các xã, thị trấn; các Kế hoạch thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác Hành chính - Tư pháp; công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong 06 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo tiến độ quy định, đặc biệt là triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn phát biểu những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở như: việc tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP (chứng thực chữ ký trong lý lịch cá nhân; chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền - song ngữ); công chức hộ tịch gặpkhó khăn trong vấn đề số hóa Sổ hộ tịch (thời gian, kinh phí, khối lượng số hóa, máy Scan, chụp Sổ hộ tịch); bổ sung hộ tịch gặp khó khăn khi áp dụng Thông tư số 04/2020/TT-BTP đối những trường hợp Giấy khai sinh trước 01/01/2016  còn thiếu thông tin so với sổ, mẫu hộ tịch hiện hành (đa phần Nhà trường các cấp học yêu cầu bổ sung những thông tin trong Giấy khai sinh như: năm sinh, nơi thường trú của cha/mẹ….). Trong hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp đã giải đáp, trả lời những vướng mắc, khó khăn của các xã, thị trấn đã phản ánh, đồng thời yêu cầu công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp tục nghiên cứu những văn bản mới nếu có khó khăn, vướng mắc tiếp tục trao đổi, phản ánh trong đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp do Sở Nội Vụ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Triều - Trưởng phòng Tư pháp chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND cấp xã thực hiện các công việc chuyên môn của Ngành theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua đầu năm mà các đơn vị tham gia ký kết, các chỉ tiêu trong bảng điểm thi đua, trong đó chú trọng thực hiện theo tiến độ số hóa Sổ hộ tịch và tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp./. 

 

Huỳnh Lê – Phòng Tư pháp

Liên kết Liên kết