Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới
19/02/2019

Qua rà soát đánh giá hiện trạng so với bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đến nay xã Long Vĩnh đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

 

Thực hiện Công văn số 04/VPĐP của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện về tình hình tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.

Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Long Vĩnh đã ban hành kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, nội dung tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ban lãnh đạo các ấp tập trung ra quân vận động nông thôn mới với sự tập trung cao nhất.

Từ đầu năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 xã đã tập trung tuyên truyền vận động tập trung vào các nội dung như: Chỉnh trang sửa chữa nhà cửa, cải tạo đường dây điện trong và ngoài nhà, kiểm tra môi trường, vận động người dân hiến đất làm đường, vận động tham gia bảo hiểm y tế, điều tra tỷ lệ bảo hiểm y tế ngoài tỉnh. Qua vận động đến nay xã đạt 86% người tham gia bảo hiểm y tế, 83 hộ cải thiện hàng rào cảnh quan, 65 hộ cải thiện điện trong nhà, 14 hộ cải thiện môi trường chăn nuôi, 4.000m2 đất được hiến để làm đường.

Qua rà soát đánh giá hiện trạng so với bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đến nay xã Long Vĩnh đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới như: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), Tiêu chí 3 (Thủy lợi), Tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông), Tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu chí 10 (Thu nhập), Tiêu chí 11 (Hộ nghèo), Tiêu chí 12 (Lao động có việc làm), Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất), Tiêu chí 14 (Giáo dục và đào tạo), Tiêu chí 15 (Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), Tiêu chí 16 (Văn hóa), Tiêu chí 17 (Môi trường), Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị), Tiêu chí 19 (Quốc phòng và an ninh).

Bốn tiêu chí chưa đạt như: Tiêu chí 2 (Giao thông), Tiêu chí 4 (Điện), Tiêu chí 5 (Trường học), Tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa). Mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trên đến trước tháng 05/2019.

Trong thời gian tới xã Long Vĩnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu không cần nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ như: Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn, chỉnh trang nhà cửa, hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, cải tạo đường dây sau điện kế, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, hiến đất, các công trình kiến trúc, cây ăn trái để xây dựng các tuyến đường giao thông.

Phối hợp với Ban Quản lý các dự án và đầu tư xây dựng huyện thi công các công trình được cấp trên duyệt theo danh mục xây dựng nông thôn mới cho xã Long Vĩnh năm 2019. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng chất các tiêu chí đã đạt trình Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh thẩm định theo kế hoạch đề ra.

Dự kiến theo kế hoạch đến cuối tháng 03/2019 xã Long Vĩnh hoàn thành các thủ tục. Trong tháng 04/2019 Ban Chỉ đạo huyện thẩm định. Trong tháng 05/2019 Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định. Trong 06/2019 tổ chức Lễ công bố xã nông thôn mới./.

 

   Thanh Xuân

Liên kết Liên kết