Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết

Huyện ủy Gò Công Tây tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2015

Ngày 06/01/2016, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Ông Trần Kim Trác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, phụ trách huyện; Ông Huỳnh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Năm 2015, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 7,48%; sản lượng lương thực 192.272,21 tấn; thu nhập bình quân đầu người 25,1 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng 652 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 1.121,97 tỷ đồng đạt 107,57%; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 46,203 tỷ đồng bằng 101,99% dự toán giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,18%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm, phát triển cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chính sách an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. Trong năm, Huyện ủy đã kết nạp được 208 đảng viên mới đạt 115,5% kế hoạch. Năm 2015 cũng là năm Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Các Nghị quyết, Chỉ thị chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện được triển khai quán triệt, học tập kịp thời và đầy đủ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2016 huyện Gò Công Tây tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 7,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,8 triệu đồng/người/năm... đồng thời phát triển kinh tế phải gắn với xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

 

                                                                                      Tin, ảnh Xuân Tước


Others
Họp thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021    04/03/2016
Huyện ủy Gò Công Tây tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2015    04/03/2016
Liên đoàn lao động huyện Gò Công Tây tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2015 và sơ kết giữa nhiệm kỳ    04/03/2016
Nhân dân xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây tích cực trục vớt lục bình khai thông dòng chảy lấy nước phục vụ sản xuất vụ Thu Đông    04/03/2016

Liên kết Liên kết