Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết

Họp thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 23/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị để thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Huỳnh Hữu Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến dự hội nghị.

Căn cứ biên bản hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức vào ngày 15/2/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh lần thứ I về cơ cấu, thành phần, số luợng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 34 đại biểu/tổng số nhân khẩu là 127.986; Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 62; huyện có 7 đơn vị bầu cử, gồm 6 đơn vị bầu lấy 5 đại biểu và 1 đơn vị bầu lấy 4 đại biểu. Về cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng: Tổ chức chính trị 4; tổ chức chính trị xã hội 4; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1; tổ chức xã hội 2; đơn vị vũ trang nhân dân 2; cơ quan nhà nước 12; đơn vị hành chính cấp dưới 31; đơn vị sự nghiệp 3; tổ chức kinh tế 3. Trong đó đảm bảo các tỷ lệ như sau: Tỷ lệ nữ 46,77%; tỷ lệ trẻ (dưới 35 tuổi) 35,48%; tỷ lệ người ứng cử ngoài Đảng là 14,52%; tỷ lệ người tái cử là 29,41%.

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử; các đại biểu đã thảo luận, cơ bản thống nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã quán triệt về công tác hiệp thương nhân sự và vai trò lãnh đạo tổ chức bầu cử của Uỷ ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên; công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp phải đảm bảo dân chủ, đúng luật, phấn đấu toàn huyện thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp./.


Others
Họp thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021    04/03/2016
Huyện ủy Gò Công Tây tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2015    04/03/2016
Liên đoàn lao động huyện Gò Công Tây tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2015 và sơ kết giữa nhiệm kỳ    04/03/2016
Nhân dân xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây tích cực trục vớt lục bình khai thông dòng chảy lấy nước phục vụ sản xuất vụ Thu Đông    04/03/2016

Liên kết Liên kết