Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 1279372

Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Xã Long Vĩnh tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019
Xã Long Vĩnh tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 - 10/06/2019 (số lượt xem: 90)

​Sáng ngày 8-6-2019, tại Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”. Có trên 100 người là cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp, học sinh...

Tiếp tục hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Tiếp tục hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 trên địa bàn huyện Gò Công Tây - 17/11/2018 (số lượt xem: 68)

Để hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Gò Công Tây càng phong phú, đa dạng, Hội đồng phối hợp (PBGDPL) tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường, đẩy mạnh các...

Thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây: Tổ chức Lễ phát động Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây: Tổ chức Lễ phát động Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 17/11/2018 (số lượt xem: 72)

Sáng ngày 09/11/2018, tại UBND thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ phát động mít tinh, diễu hành kỉ niệm Ngày pháp luật 09/11. Dự lễ phát động mít tinh có hơn 200 lượt cán bộ, công chức, các em học sinh của đơn vị thị trấn Vĩnh Bình.
...

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ - 15/12/2017 (số lượt xem: 178)

Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị...

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật công đoàn
Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật công đoàn - 21/08/2015 (số lượt xem: 1395)

Sáng ngày 31/7, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật công đoàn tổ chức sinh hoạt, triển khai một số Luật, Nghị định của Chính phủ cho gần 80 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết