Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Pháp luật Pháp luật

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

  Sáng ngày 13/3/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện năm 2019, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật tron...

Gò Công Tây: Triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện
Gò Công Tây: Triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện

  Chiều ngày 11-12, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng Phổ biến và giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Thi hành án hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cho cán bộ lãn...

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)

​  Sáng ngày 20-11, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Công Tây
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Công Tây

​Sáng ngày 13 – 11, Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do Ông Nguyễn Chí Định – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc tổn...

Huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng ngày 23/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 1...

Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống tham nhũng
Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống tham nhũng

   Ngày 24-6, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Thanh tra huyện Gò Công Tây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng,...

Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Sáng ngày 28/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước....

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Theo đó, từ ngày 03/5/2019 đến ngày 9/5/2019 Đoàn hiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính được thành lập trên cơ...

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng
Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Ngày 24-4, tại hội trường Khối Vận huyện Gò Công Tây, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng cho 100 đại biểu là cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở của 3 huyện Gò Công Tây,...

Liên kết Liên kết