Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 2793/QĐ-UBND 18-07-2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Quyết định 2794/QĐ-UBND 18-07-2019 Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Gò Công Tây
Công văn 1987/UBND-TH 16-07-2019 V/v cung cấp danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính của từng lĩnh vực để đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện
Công văn 1985/UBND-VHTT 15-07-2019 Về việc khắc phục các điểm hạn chế trong chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2019
Công văn 1927/UBND-TH 09-07-2019 Về việc chấn chỉnh việc trình ký văn bản và thực hiện ký số theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
Kế hoạch 161/KH-UBND 25-06-2019 Triển khai và thực hiện Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
Công văn 1746/UBND-ATGT 20-06-2019 Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Kế hoạch 151/KH-UBND 14-06-2019 Kế hoạch Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Thông báo 108/TB-UBND 07-06-2019 Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Hội nghị triển khai láy ý kiến dự thảo Kế hoạch về việc thu gom rác thải và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Thông báo 105/TB-UBND 01-06-2019 Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại cuộc họp ngày 01/6/2019

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Liên kết Liên kết