Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 2684/UBND-TH 01-10-2019 Tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên Phần mềm Một cửa điện tử
Công văn 2673/UBND-NN 01-10-2019 Rà soát, thống nhất báo cáo số liệu tiêu hủy heo bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Kế hoạch 209/KH-BVSTBPN 27-09-2019 Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019
Công văn 2649/UBND-TH 27-09-2019 Báo cáo kết quả niêm yết thủ tục hành chính
Thông báo 177/TB-UBND 25-09-2019 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Sơn
Thông báo 178/TB-UBND 25-09-2019 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện đề án” Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019
Thông báo 168/TB-UBND 13-09-2019 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp sơ kết tiến đố thực hiện đô thị văn minh thị trấn Vĩnh Bình
Công văn 2446/UBND-NV 06-09-2019 Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2019
Công văn 2435/UBND-TH 05-09-2019 Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ
Công văn 2373/UBND-TH 30-08-2019 Chấn chỉnh việc hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực Đất đai

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Liên kết Liên kết