Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1444/UBND-TH 03-07-2020 Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Thông báo 142/TB-UBND 26-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc Thường trực UBND huyện với lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh và Phòng Văn hóa – Thông tin
Thông báo 139/TB-UBND 24-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 22/6/2020
Thông báo 138/TB-UBND 24-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với Hợp tác xã Bình Tây về công tác nhân sự
Thông báo 136/TB-UBND 16-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện
Thông báo 134/TB-UBND 15-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát 04 phần mộ của nghĩa quân Trương Định
Thông báo 133/TB-UBND 11-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi làm việc với Xí nghiệp Cấp nước Gò Công Tây để giải quyết những kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác cấp nước sinh hoạt
Thông báo 132/TB-UBND 11-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp triển khai công tác xử lý các phương tiện vận chuyển đất vi phạm và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
Thông báo 131/TB-UBND 10-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 08/6/2020
Thông báo 129/TB-UBND 04-06-2020 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 01/6/2020

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết