Skip to Content

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông tin - truyền thông Thông tin - truyền thông

Từ tháng 9 – 2018, nhận sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Bưu điện huyện Gò Công Tây đã triển khai dịch vụ công, nhận, chuyển phát hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Đất đai...
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Gò Công Tây 40 năm xây dựng và phát triển
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Gò Công Tây 40 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 40 năm, huyện Gò Công Tây được thành lập cũng là ngần ấy năm Đài Truyền thanh của huyện phát tiếng nói đầu tiên của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Ban đầu, Đài Truyền thanh huyện chỉ là trạm phát thanh với những cụm loa quanh khu vực thị trấn Vĩnh Bì...

Liên kết Liên kết