Skip to Content

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 1267106

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Huyện Gò Công Tây triển khai phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Huyện Gò Công Tây triển khai phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - 19/02/2019

Ngày 14/02/2019, UBND huyện Gò Công Tây triển khai Phương án số 04/PA-UBND ngày 12/10/2018 về việc phân loại chát thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 01/02/2019 về việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; các văn bản pháp luật có liên quan.  ...

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018  quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở....
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai các quy định về quản lí nuôi chim yến
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai các quy định về quản lí nuôi chim yến - 31/08/2018

Sáng ngày 30.8.2018, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai các qui định về quản lý nuôi chim yến. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng gần 200 hộ nuôi chim yến trên địa bàn huyện.
...

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất 2019
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất 2019 - 22/08/2018

Chiều ngày 22.8.2018, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thành - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên...

Gò Công Tây: Họp lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây
Gò Công Tây: Họp lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây - 30/03/2017

Chiều ngày 27/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây. 
...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết