Skip to Content

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 82
  Tổng lượt truy cập: 1227114

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

​Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện kết nối thông tin một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống, phần mềm dịch vụ công của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản...
​Thời gian qua, công tác Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Tây nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói ri...
Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn huyện và đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân nhân các xã, thị...

Liên kết Liên kết