Skip to Content

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 1208940

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

  Trong năm 2019, UBND huyện Gò Công Tây ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên t...
  Tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngay từ những tháng đầu năm 2019, các phòng ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn Vĩnh B...
Huyện Gò Công Tây đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong năm 2019
Huyện Gò Công Tây đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong năm 2019

 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện trong giai đoạn 2016 – 2020, trong năm 2019, huyện Gò Công Tây sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận ti...

​​ Thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã được áp dụng bắt đầu từ năm 2018. Cho đến hiện tại, việc áp dụng một cách hiệu quả, mang lại nhiều sự tiện ích và đáp ứng nhu cầu nhanh, gọn, tiết kiệm. ...

Thời gian qua nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND huyện Gò Công Tây không ngừng đẩy mạnh việc “Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019”.

...
Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực Hộ tịch
Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực Hộ tịch

Thủ tục hành chính đăng ký khai sinh có yếu nước ngoài; đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên là những thủ tụ...

Liên kết Liên kết