Skip to Content

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 1230754

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Gò Công Tây: Tổng kết chuyên đề Cải cách hành chính và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Gò Công Tây: Tổng kết chuyên đề Cải cách hành chính và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

  Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyên đề ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn T...

​Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện kết nối thông tin một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống, phần mềm dịch vụ công của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản...
​Thời gian qua, công tác Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Tây nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói ri...

Liên kết Liên kết