Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Pháp luật Pháp luật

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)

​  Sáng ngày 20-11, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Công Tây
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Công Tây

​Sáng ngày 13 – 11, Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do Ông Nguyễn Chí Định – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc tổn...

Huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng ngày 23/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 1...

Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống tham nhũng
Gò Công Tây: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng chống tham nhũng

   Ngày 24-6, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Thanh tra huyện Gò Công Tây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng,...

Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Sáng ngày 28/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước....

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Theo đó, từ ngày 03/5/2019 đến ngày 9/5/2019 Đoàn hiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính được thành lập trên cơ...

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng
Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Ngày 24-4, tại hội trường Khối Vận huyện Gò Công Tây, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hòa giải, giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng cho 100 đại biểu là cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở của 3 huyện Gò Công Tây,...

Huyện Gò Công Tây mở hội nghị tổ chức triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ quân sự
Huyện Gò Công Tây mở hội nghị tổ chức triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ quân sự

Sáng ngày 03/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018 và lồng ghép triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ quân sự. Dự hội nghị có...

Gò Công Tây tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019
Gò Công Tây tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019

Ngày 28/3/2019, UBND huyện mở hội nghị triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên cấp xã (có hơn 100 đại biểu dự).

...

Liên kết Liên kết