Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Kế hoạch 08/KH-UBND 10-01-2020 Phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô 2020
Quyết định 71/QĐ-UBND 08-01-2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Công văn 3336/UBND-TH 23-12-2019 Chấn chỉnh việc phát hành văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
Công văn 2684/UBND-TH 01-10-2019 Tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên Phần mềm Một cửa điện tử
Công văn 2673/UBND-NN 01-10-2019 Rà soát, thống nhất báo cáo số liệu tiêu hủy heo bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Kế hoạch 209/KH-BVSTBPN 27-09-2019 Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019
Công văn 2649/UBND-TH 27-09-2019 Báo cáo kết quả niêm yết thủ tục hành chính
Thông báo 177/TB-UBND 25-09-2019 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Sơn
Thông báo 178/TB-UBND 25-09-2019 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị sơ kết thực hiện đề án” Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng” trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019
Thông báo 168/TB-UBND 13-09-2019 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp sơ kết tiến đố thực hiện đô thị văn minh thị trấn Vĩnh Bình

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Liên kết Liên kết