Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 2373/UBND-TH 30-08-2019 Chấn chỉnh việc hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực Đất đai
Công văn 2377/HĐPH 30-08-2019 Tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật (09/11) năm 2019
Kế hoạch 199/KH-UBND 29-08-2019 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Công văn 2357/UBND-TH 28-08-2019 Nhắc nhở việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
Công văn 2285/UBND-TH 20-08-2019 Khắc phục kết luận sau kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính
Công văn 2266/UBND-TH 16-08-2019 Chấn chỉnh trong việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân huyện
Kế hoạch 192/KH-UBND 16-08-2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2019
Công văn 2258/UBND-TH 15-08-2019 Tăng cường các giải pháp thực hiện bao phủ BHYT HS-SV năm học 2019-2020
Kế hoạch 191/KH-UBND 14-08-2019 Kế hoạch Về việc tổ chức “Giao lưu đờn ca tài tử và hò cấy Gò Công”
Công văn 2244/UBND-TT 14-08-2019 Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

Liên kết Liên kết