Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 1267215

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 433 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
79/TB-UBND 08-04-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 1-lượt Xem
78/TB-UBND 06-04-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 05/4/2021 0-lượt Xem
77/TB-UBND 01-04-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 29/3/2021 0-lượt Xem
72/TB-UBND 24-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 22/3/2021 2-lượt Xem
67/TB-UBND 17-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 15/3/2021 1-lượt Xem
55/TB-UBND 10-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 08/3/2021 0-lượt Xem
52/TB-UBND 09-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện các dự án/kế hoạch liên kết theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 0-lượt Xem
51/TB-UBND 09-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục các sai phạm của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây theo kiến nghị của đơn vị Kiểm toán 0-lượt Xem
49/TB-UBND 02-03-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 01/3/2021 0-lượt Xem
37/TB-UBND 09-02-2021 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 08/02/2021 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết