Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 1218633

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 

Ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

...

​Ngay từ đầu năm 2019, xã Long vĩnh đã xây dựng Kế hoạch, triển khai, lập bộ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019. ...
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Gò Công Tây có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; giảm các hành...

Liên kết Liên kết