Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 36
  Tổng lượt truy cập: 1267355

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Gò Công Tây: Thực hiện ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Gò Công Tây (xuống giống đợt 1 năm 2019)
Gò Công Tây: Thực hiện ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Gò Công Tây (xuống giống đợt 1 năm 2019) - 19/03/2019

Ngày 15/3/2019, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang và nông hộ xuống giống đợt 1 năm 2019 dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại ấp Bình Hòa Đông – xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây”.<...

Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết và tập huấn Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện lần thứ XIII năm 2018-2019
Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết và tập huấn Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện lần thứ XIII năm 2018-2019 - 06/03/2019

Ngày 21/02/2019, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết và tập huấn Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện lần thứ XIII (2018-2019). ...

Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018
Gò Công Tây: Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018 - 08/10/2018

Chiều ngày 04/10/2018, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang kết hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018 cho gần 100 hộ kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện.
...

Gò Công Tây: Hội nghị triển khai các Quyết định quản lý công nhận thị trấn Vĩnh Bình đạt đô thị loại 5
Gò Công Tây: Hội nghị triển khai các Quyết định quản lý công nhận thị trấn Vĩnh Bình đạt đô thị loại 5 - 11/09/2018

Chiều ngày 6/9/2018, tại hội trường UBND thị trấn Vĩnh Bình, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 23.3.2018 của UBND tỉnh Tiền Giang quyết định công nhận thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây đạt tiêu chí đô thị loại...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết