Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 145
  Tổng lượt truy cập: 1222401

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

​Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện kết nối thông tin một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống, phần mềm dịch vụ công của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản...
​Thời gian qua, công tác Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Tây nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói ri...
Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn huyện và đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân nhân các xã, thị...
​Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện cấp xã, thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch đảm bảo thuận tiện phục vụ cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tham khảo....
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích....
​   Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 3632/UBND-KSTT về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan ban, ngành tổ chức quán triệt cho...
​Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây vừa triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 17/6/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh...
Để tránh tình trạng người dân xây dựng các công trình không đúng mục đích sử dụng, sai các quy trình, thủ tục về xây dựng, Luật Xây dựng năm 2014 được ban hành, với nhiều nộ...
Hộ tịch là những sự kiện như khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, xác định và nhận cha, mẹ, con… xác nhận tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng ký hộ tịch l...

​Trong năm 2019, lãnh đạo UBND huyện Gò Công Tây tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ nhân dân 13 xã và thị trấn trên địa bàn huyện về các vấn đề có liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). 

...

Liên kết Liên kết