Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đại hội Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nnguyễn Văn Quyên, xã Long Vĩnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028
01/03/2023

Chiều ngày 28/02/2023, tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên, xã Long Vĩnh, Ban Chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Có 30/30 công đoàn viên dự, ông Nguyễn Đình Thung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Trương Văn Triển - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đến dự và chỉ đạo đại hội.

 

Đại hội Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên, xã Long vĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên, xã Long Vĩnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 17/06/2017, có 5 thành viên trong Ban Chấp hành và đến nay có 30 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây, chi bộ, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, cùng tinh thần nổ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ công đoàn viên, nhất là sự đồng tâm hiệp lực lao động sáng tạo quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của Viên chức – lao động, chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo ngày một nâng lên; giúp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tư tưởng chính trị: được tổ chức Đảng, chính quyền và các bộ phận quan tâm bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức của trường có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đoàn kết có ý thức vươn lên, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chịu khó học hỏi, không ngừng vươn lên trong giảng dạy là lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Đã tích cực thực hiện việc quản lý phổ biến nội dung luật giáo dục sửa đổi, đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội do ngành, địa phương phát động. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Dân vận khéo”, “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn

Đại hội đã bầu 5 thành viên trong Ban Chấp hành mới, bầu 3 thành viên trong Ủy ban kiểm tra và bầu 2 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, ông: Huỳnh Thanh Phong, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cở sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên, xã Long Vĩnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà: Nguyễn Thị Thùy Trang được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên, nhiệm kỳ 2023 – 2028.                                      

Phát biểu chỉ đạo đại hội ông Nguyễn đình Thung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò công Tây biểu dương tinh thần đoàn kết của các thành viên trong Ban Chấp hành và công đoàn viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong nhiệm kỳ tới 2023 – 2028 ông yêu cầu: Dự báo tình hình trên thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến khó lường; thuận lợi, khó khăn đan xen lẫn nhau, sẽ tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động công đoàn nói chung và tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên nói giêng. Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam phát triển sau đại dịch Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đã được hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua đề ra quan điểm chỉ đạo về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vũng. Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến thể phụ; kinh tế cả nước, của tỉnh giữ vững mức tăng trưởng cao, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa được đảm bảo…đó là những yếu tố cơ bản tác động không nhỏ đến tâm tư, đời sống của đoàn viên nói riêng, cũng như sẽ tác động gián tiếp đến hoạt động của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn trong thời gian qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Văn Quyên tiếp tục động viên và phát huy mọi khả năng sáng tạo của công đoàn viên trong việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo mục tiêu đã đề ra.

Thanh Xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết