Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây
20/09/2022

Chiều ngày 19/9/2022, Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang cùng với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc với Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây. Tiếp đoàn có các ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Hồ Văn Hùng- Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Quang cảnh buổi làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang với Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây

Nội dung làm việc định hướng công tác truyền thanh - truyền hình trong năm 2023, đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thanh - truyền hình trên địa bàn huyện và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang trong năm 2023 tới đây với Huyện ủy - UBND huyện Gò Công Tây trong đó tập trung vào thực hiện các chuyên đề truyền hình, chuyên mục phát thanh, xây dựng các phim tài liệu, phóng sự về các hoạt động của huyện Gò Công Tây. Ngoài ra, còn có các chương trình văn nghệ - cải lương. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến về các giải pháp trong công tác truyền thanh - truyền hình trên địa bàn huyện trong thời gian tới, bảo đảm phong phú, thiết thực. Đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng đã thông qua các quy định về kinh phí thực hiện các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dựa theo Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để lãnh đạo địa phương nắm và bổ sung kinh phí thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây mong muốn trong thời gian sắp tới, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình thời sự, chuyên đề chuyên mục hơn nữa, sắp xếp những khung giờ phát sóng chuyên đề truyền hình gần gũi, thiết thực với người dân hơn từ đó góp phần quãng bá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu hình ảnh của địa phương qua sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.

Kim Lan

                                 

Liên kết Liên kết