Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hựu ra mắt mô hình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang y tế
10/10/2022

Ngày 10/10/2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hựu phối hợp Ban Chủ Nhiệm ấp Hòa Bình ra mắt mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang y tế” cho người dân trên địa bàn ấp.

Mô hình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang y tế

“Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang” là hoạt động ý nghĩa, thông qua phong trào không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn giúp người dân đóng góp một phần sức lực nhỏ vào việc bảo vệ cảnh quan môi trường. Hoạt động thu hút sự tham gia của 15 cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Tại đây, người dân được đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang y tế.

Đây là một hoạt động thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ xã Vĩnh Hựu. Bên cạnh đó, khi người dân đến đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang còn được các đoàn viên thanh niên phát tờ rơi, tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phân loại và xử lý rác, tuyên truyền sốt xuất huyết, phòng tránh dịch bệnh Covid-19,…

Chỉ sau một buổi, chương trình đã gom được 10kg rác thải nhựa và đổi 10 hộp khẩu trang cho nhiều người dân. Chương trình vừa khuyến khích người dân thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường vừa giúp người dân có khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành động thân thiện với môi trường của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên và nhất là người dân trong phong trào phòng chống rác thải nhựa.

Hoạt động trên tạo không khí vui tươi, thân thiện, giúp người dân hiểu biết thêm về bảo vệ môi trường góp phần giảm rác thải nhựa và túi ni lông tại nông thôn và cộng đồng khu dân cư trên địa bàn xã.

Mai Hồng

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết