Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình: Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
24/05/2023

Sáng ngày 24/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Bình lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy, đồng chí Phạm Chí Trung - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Thạch Văn Dữ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình, đồng chí Trần Văn Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Tâm - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, các đoàn thể chính trị, xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ các khu phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình lần thứ IX, trong đó nổi bật đã đạt được các chỉ tiêu về kinh tế cụ thể như: giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đạt trên 395 tỷ đồng, đạt 64,22% kế hoạch; tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 825 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75% so với Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,4 triệu đồng/người/năm. Hiện tại, đang tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí để thị trấn Vĩnh Bình giữ vững danh hiệu đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Công tác giảm nghèo hàng năm được quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 0,9%. Công tác Y tế, Giáo dục, Giải quyết việc làm, công tác Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều được quan tâm thực hiện tốt đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hàng năm, có trên 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Qua đánh giá chung, trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình, các cấp ủy Chi bộ trực thuộc đã luôn đoàn kết thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể  chính trị xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thu hút tập hợp được quần chúng Nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương đạt được kết quả cao. Bộ máy chính quyền điều hành quyết liệt hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển kinh tế xã hội chung của Đảng bộ huyện. Các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- chính trị xã hội đều đạt, hoàn thành vượt  kế hoạch Nghị quyết đã đề ra, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững. Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục các kiến nghị sau kết luận kiểm tra, giám sát được Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành lãnh chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Lĩnh vực nào đã đạt được tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hơn nữa, trong đó chú trọng vào công tác rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý đối tượng, nhanh chóng, kịp thời giải quyết khi có dấu hiệu vi phạm, tội phạm xảy ra. Các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục tích cực nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị trấn Vĩnh Bình. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát động rộng rãi, thiết thực cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, chuẩn bị nguồn nhân sự thật sự có chất lượng cho kỳ Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới.

Kim Lan - Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết