Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây kiểm tra hiện trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thạnh Trị
06/04/2022

Chiều ngày 01/4/2022  Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây do ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo các Phòng, Ban là thành viên Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc, kiểm tra, đánh giá về hiện trang xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thạnh Trị.

Buổi làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tại xã Thạnh trị

Trong thời gian qua, xã Thạnh trị tích cực thực hiện duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, chú trọng đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn được  thực hiện. Qua công tác rà soát theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hiện tại xã Thạnh Trị tự đánh giá đã đạt 13/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1 (Quy hoạch); tiêu chí 2 (Giao thông);  tiêu chí 3 (Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai); tiêu chí 4 (Điện); tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hoá); tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông); tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư); tiêu chí 10 (Thu nhập); tiêu chí 11 (Hộ nghèo); tiêu chí 14 (Giáo dục và Đào tạo); tiêu chí 16 (Văn hoá); tiêu chí 19 (Quốc phòng và An ninh). Chưa đạt 6/19 tiêu chí gồm:  tiêu chí 5 (Trường học); tiêu chí 12 (Lao động); tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); tiêu chí 15 (Y tế); tiêu chí 17 (Môi trường và  An toàn thực phẩm); tiêu chí 18 (Hệ thống Chính trị và Tiếp cận pháp luật). Dự kiến sẽ hoàn thành 06 tiêu chí chưa đạt vào tháng 6/2022 và thời gian hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào tháng 11/2022.

Tại buổi làm việc Ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đao xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây yêu cầu trong hướng tới Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thạnh Trị cần tập trung xây dựng các tiêu chí chưa đạt và xây dựng lại các tuyến đường hoa, củng cố các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp gắn với tiêu thụ ổn định, tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp… để xã Thạnh Trị đi đúng lộ trình và ra mắt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết