Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Chị Lê Thị Luận - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Long Vĩnh nhiệt tình trong công tác Hội
10/03/2023

Trong xã hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế về sự bất bình đẳng giới, một số ít người chồng trong gia đình còn cấm cản người vợ tham gia các hoạt động xã hội hay phát triển kinh tế, thậm chí có quan niệm cho rằng, người phụ nữ chỉ cần chăm lo công việc trong gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều nam giới đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, biết chia sẽ công việc nội trợ, hỗ trợ họ có thời gian tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, trong đó có gia đình của chị Lê Thị Luận. Qua sự vận động của xã, chồng chị anh Trần Văn Minh động viên vợ tham gia phong trào xã hội ở địa phương, mọi công việc gia đình anh đảm đang. Có điều kiện thuận lợi chị tham gia công tác, với sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chị Lê Thị Luận - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Vĩnh

Chị Lê Thị Luận, sinh năm 1971 ở ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tham gia công tác vào năm 1997 là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Vĩnh, năm 2009 là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long vĩnh, huyện Gò Công Tây cho đến nay.

Thắm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Dân vận khéo việc gì cũng thành công, trong mọi nhiệm vụ được giao chị Lê Thị Luận luôn gương mẫu, sáng tạo trong cách nghỉ, cách làm để thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương và cấp trên giao, Chị cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Chi Hội các ấp thảo luận thống nhất kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời triển khai sâu rộng trong từng hội viên, phụ nữ trong xã thực hiện, qua đó chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Phụ nữ tham gia chào cờ đầu tuần

Trong công tác Chị Lê Thị Luận không ngừng học hỏi để hiểu biết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chị luôn rèn luyện đạo đức, phẩm chất và lối sống trong sáng, lành mạnh, nhiệt tình với nghề nghiệp, xây dựng tình đoàn kết nội bộ, đi sâu sát trong cuộc sống và phong trào hành động cách mạng quần chúng để khai thác và phản ảnh kịp thời những điển hình tiên tiến, nhằm cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã thật sự đưa các phong trào phụ nữ ở địa phương đi vào cuộc sống.

Hưởng ứng tuần lễ áo dài tại UBND xã Long Vĩnh

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Vĩnh không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt thông qua tổ chức cơ sở hội, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, rèn luyện các phẩm hất của người phụ nữ, Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang, cán bộ hội viên phụ nữ không ngừng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu tình hình thực tế hiện nay, nhằm xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, có trí thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu và thực hiện các việc thiết thực khác trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác hỗ trợ phụ nữ, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương, tổ chức các mô hình lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, tín dụng tiết kiệm gắn với bình đẳng giới. Vận động phụ nữ thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình, nhằm xây dựng gia đình “ Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thực hiện chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tuyên dương những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Bằng tinh thần trách nhiệm, với sự nhiệt tình, năng nổ, cầu tiến, trách nhiệm trên cương vị của mình Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long vĩnh, huyện Gò Công tây, chị Lê Thị Luận luôn được sự tính nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và Hội viên phụ nữ trong xã, trong thời gian công tác chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao được cấp trên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Thanh Xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết