Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Công an xã Bình Tân thực hiện tốt Kế hoạch số 145/KH-CAH ngày 8/11/2022 của Công An huyện về nâng chất công tác “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Tân”
14/03/2023

Xuất phát từ tình hình thực tiễn diễn ra trên địa bàn xã Bình Tân huyện Gò Công Tây có nhiều phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian trước đây. Công An huyện Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-CAH ngày 8/11/2022 về nâng chất công tác “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Tân”.

Lực lượng Công an xã Bình Tân đẩy mạnh công tác tuần tra bám sát địa bàn

Chỉ trong thời gian 4 tháng qua, ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Tân đã có nhiều kết quả thay đổi theo chiều hướng tích cực rõ nét. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, phạm pháp hình sự trên địa bàn không xảy ra. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được duy trì ổn định. Lực lượng Công an xã Bình Tân đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng xấu gây rối an ninh trật tự. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội từ khi triển khai Kế hoạch 145/KH-CAH đến nay, trên địa bàn số vụ tội phạm không xảy ra. Hoạt động của lực lượng Công an xã Bình Tân ngoài công tác phối hợp với các đội nghiệp vụ nêu trên lực lượng Công an xã Bình Tân còn tích cực thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, các điểm nóng, trong thời gian qua, Công an xã đã kết hợp cùng lực lượng quân sự xã, dân phòng tổ chức tuần tra kiểm soát 164 cuộc có 284 lượt đồng chí tham gia, kết quả đã ổn định tình hình, giải tán hơn 15 tụ điểm đá gà, triệt xóa 5 tụ điểm đánh bài ăn tiền.

Nhìn chung có được những kết quả khả quan này đó là nhờ sự quan tâm theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện, sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy – Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, sự nhiệt tình đồng thuận ủng hộ của cộng đồng dân cư cũng như sự phối hợp đoàn kết của các ngành, đoàn thể xã, ấp từ dó củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Bình Tân huyện Gò Công Tây ngày càng vững chắc.                                                                                    

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết