Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Em Trần Ngọc Huy - học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thanh Sơn, huyện Gò Công Tây xuất sắc giành giải nhất cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV
10/09/2022

Vào cuối tháng 8 năm 2022 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022) tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải 29 mô hình, sản phẩm.

Huyện Gò Công Tây vinh dự giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV

Kết quả Hội thi này, Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn - huyện Gò Công Tây vinh dự được giải cao với mô hình Thước đa năng của em Trần Ngọc Huy, lớp Chín 2 đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV, đồng thời sản phẩm của em Trần Ngọc Huy cũng được xét chọn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

Được biết, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tiền Giang năm nay thu hút nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo từ các huyện, thị, thành tham gia; mặt bằng chất lượng cũng được nâng lên, một số mô hình, sản phẩm đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật, thân thiện với môi trường, có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống và trong học tập; việc triển khai Cuộc thi theo hình thức hai cấp tiếp tục mang lại hiệu quả, nhất là việc phân bổ kinh phí dành cho hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện cùng với giá trị giải thưởng được nâng lên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cuộc thi ở cấp huyện cũng như khuyến khích các em tạo ra nhiều giải pháp sáng tạo tham gia Cuộc thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng thông báo cho các đơn vị biết về các quy định của Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XV (2022 – 2023) sắp tới sẽ có một số điều chỉnh theo đề xuất của các huyện, thị thành. Theo đó, thời gian triển khai Cuộc thi từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023; trong đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức lễ tổng kết trước ngày khai giảng năm học mới, riêng cấp huyện có thể tổng kết trong tháng 5 để các đơn vị trường học biểu dương khen thưởng giáo viên hướng dẫn và học sinh có sản phẩm đạt giải vào dịp cuối năm học kết hợp phát động thi đua cho năm học mới. Ban Tổ chức cũng sẽ xem xét điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi theo hướng cơ cấu lại giải thưởng và tách riêng giải thưởng cho bậc mầm non với các bậc học khác; giao Ban Thư ký hướng dẫn các tác giả đạt giải hoàn chỉnh hồ sơ tham dự Cuộc thi toàn quốc; tham mưu Ban Tổ chức công tác chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh; tổ chức phát động Cuộc thi lần thứ XV, kiện toàn Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, xây dựng hướng dẫn, Thể lệ Cuộc thi…

 

Kim Lan

Liên kết Liên kết