Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thành Công nhiệm kỳ 2023-2028
03/03/2023

Sáng ngày 03/3/2023, tại huyện Gò Công Tây, Hội Nông dân xã Thành Công vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028, dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Thơm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Công Tây, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng 60 đại biểu là hội viên nông dân đại diện của 3/3 ấp về dự.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thành Công nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thành Công luôn được Hội Nông dân huyện, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng  và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới phát triển kinh tế nông nghiệp. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo tiền đề cho nông thôn phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, các thiết chế văn hóa và quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt. Vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng trong sạch, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng/năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thành Công đã phát triển mới 101 hội viên, đạt chỉ tiêu 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số hội viên nông dân của xã đến nay là 983 hội viên, hàng năm có 100% chi hội và trên 95% tổ hội đạt vững mạnh, Hội xây dựng phát triển thêm 2 mô hình kinh tế tập thể, thành lập 1 tổ hội nghề nghiệp và 3 tổ hợp tác, có trên 68% hộ nông nghiệp trong xã đăng ký tham gia thực hiện phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; hội còn vận động quỹ hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu 100% huyện giao, đến nay tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của hội là 209 triệu đồng, đã giải ngân cho 42 hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân xã có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm sản xuất, đã tổ chức 50 buổi hội thảo chuyên đề sản xuất trồng trọt, chăn nuôi cho gần 890 lượt hội viên tham gia, Hội còn phối hợp mở 3 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Hội Nông dân xã Thành Công đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart gần 10 dòng sản phẩm của đạt thương hiệu chứng nhận OCOP của Cơ sở mắm Bà Hai Diễm, ấp Bình Nhựt, xã Thành Công. Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong nhiệm kỳ qua Hội đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp tham gia vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đến nay 100% các tuyến đường trong xã đã được bê tông hóa. 3/3 Chi hội Nông dân ấp đều có100% hội viên tham gia thực hiện tốt mô hình "Phân loại và xử lý rác tại nguồn". Xây dựng 20 hố chứa bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trong xã. Năm 2022 xã Thành Công vinh dự đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có vai trò đóng góp không nhỏ của hội viên Hội Nông dân xã.

Biểu dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thành Công đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Quốc Đại được đại hội tín nhiệm tái đắc cử nhiệm vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Công nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã biểu dương khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết