Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Hội thảo góp ý hoàn thiện các văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công”
05/01/2021

​Sáng ngày 30-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang kết hợp Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện các văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công”.                              

Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định về cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công” và hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, hướng dẫn thực hiện quy định về việc sử dụng các dấu hiệu nhận diện của nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công”. Các phương pháp xác định tiêu chí chứng nhận, hệ thống nhận diện thương hiệu, trong đó chủ yếu dựa vào nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn về giống sản phẩm, về đặc thù sản phẩm, căn cứ vào đặc điểm của các dạng nu, các giống mai Chiếu Thủy nu Gò Công gồm: mai Chiếu Thủy nu mặt khỉ, mai Chiếu Thủy nu vú bò, mai Chiếu Thủy nu dây, mai Chiếu Thủy nu nút áo. Nguồn gốc địa lý của sản phẩm mai Chiếu Thủy nu Gò Công đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ gồm các địa bàn của thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông. Chủ sở hữu của nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công” là Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến để ban tổ chức làm cơ sở hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mai Chiếu Thủy nu Gò Công” nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị làm lễ công bố ra mắt nhãn hiệu chứng nhận trong năm 2021. Việc ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Mai nu Chiếu Thủy Gò Công” nhằm đảm bảo uy tín cho nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, giúp người dân buôn bán kinh doanh mai nu được hỗ trợ tham gia các chương trình quãng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

 

                                        Kim Lan –Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết