Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện
10/01/2023

Tệ nạn cờ bạc được xem là một đặc trưng của tệ nạn xã hội, nó tồn tại ở hầu hết ở các quốc gia trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, hiện tượng xã hội mang tính tệ nạn này đã tồn tại qua nhiều chế độ, qua nhiều thời kỳ đã gây ra nhiều tổn thất, hậu quả xấu về kinh tế, xã hội và tình hình an ninh, trật tự.

  Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an huyện Gò Công Tây đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tệ nạn cờ bạc; đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân vào lực lượng Công an.

  Chỉ tính từ ngày đầu năm đến nay, Công an huyện đã tổ chức bắt, triệt xóa trên 163 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền; tang vật thu giữ nhiều vật dụng có liên quan đến đánh bạc, số tiền thu giữ hơn 4,3 tỷ đồng; đã tiến hành mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý 1.208 đối tượng theo quy định của pháp luật. Đã xử lý hình sự 09 vụ với 108 đối tượng; xử lý hành chính 112 vụ với 593 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đã được, công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội chưa được thường xuyên, nhịp nhàng, nhất là trong công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc để quần chúng nhân dân nắm và tích cực tham gia, ủng hộ lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý tệ nạn cờ bạc; Công tác chỉ đạo đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc tại một số địa phương chưa quyết liệt, triệt để; Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng của một số Công an địa phương hiệu quả chưa cao, thường mang tính hành chính đơn thuần, giải quyết sự vụ (phát hiện, đến giải tán, bắt, phạt tiền...);  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn không nhỏ đến công tác đấu tranh, xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc...

Thời gian tới, tình hình tệ nạn cờ bạc sẽ còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn về an ninh trật tự, nhiều tụ điểm đánh bạc với tính chất, quy mô lớn, hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt (liên tục thay đổi địa điểm, bố trí người cảnh giới, lợi dụng địa bàn giáp ranh, địa hình hiểm trở...) để đối phó với lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện, đấu tranh, xử lý. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội tệ nạn cờ bạc trên địa bàn, Công an huyện Gò Công Tây đề xuất một số giải pháp như:

Một là, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc. Để thực hiện tốt công tác này, đòi hỏi lực lượng Công an các cấp phải thường xuyên xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế phối hợp, nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành tham gia phối hợp, hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc; cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nhiều phương diện, tạo dư luận rộng rãi trong nhân dân tích cực tham gia lên án tệ nạn cờ bạc.

Hai là, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Chỉ huy Công an các đơn, địa phương trong chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc theo phân công, phân cấp; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ cơ sở, không để cán bộ cơ sở tiếp tay, bao che hoặc làm ngơ trước các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc kéo dài, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ba là, Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng (đánh bạc và tổ chức đánh bạc) trọng điểm; chú trọng công tác triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân nói chung và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; trong đó, cần tập trung làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, giáo dục, răn đe tội phạm nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các hoạt động đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức.

Bốn là, cần chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm và tội phạm về đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là cơ sở pháp lý, là công cụ quan trọng giúp lực lượng Công an thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo đúng pháp luật; qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tạo được lòng tin, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết