Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Phát động Hội thi Hàng rào cây xanh; Sân hoa kiểng và Tuyến đường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện năm 2023
17/03/2023

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-P.VH&TT, ngày 07 tháng 3 năm 2023 phát động Hội thi Hàng rào cây xanh; Sân hoa kiểng và Tuyến đường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2023.

Theo đó, đối tượng dự thi: là các hộ gia đình; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các xã, thị trấn và các tuyến đường trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Hội thi gồm 03 nội dung thi: hàng rào cây xanh; sân hoa kiểng đẹp; tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cụ thể, đối với thi hàng rào cây xanh dành riêng cho đối tượng là hộ gia đình. Hàng rào tham gia dự thi được làm bằng các loại cây xanh tươi tốt, được cắt tỉa gọn gàng, có cổng và được tạo dáng thành những chủ đề mang giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ. Đối với nội dung Sân hoa kiểng đẹp sẽ được chia làm 02 nội dung thi: nội dung 1 dành cho hộ gia đình và nội dung 2 dành cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Sân hoa kiểng dự thi có trồng một hoặc nhiều loại cây, được chăm sóc và tạo dáng có tính nghệ thuật cao, bố trí đẹp, hài hòa với kiến trúc của nhà ở hoặc cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Sân hoa kiểng được bố trí với hòn non bộ, hồ nước, tượng đá… mang giá trị nghệ thuật, tính thẩm mỹ cao sẽ được ưu tiên khi chấm giải. Trong đó, Nội dung 1 dành cho các hộ gia đình có 02 Bảng: Bảng A dành cho các sân hoa kiểng có qui mô lớn (từ 100 gốc kiểng trở lên) và Bảng B dành cho các sân hoa kiểng có qui mô nhỏ (từ 100 gốc kiểng trở xuống). Riêng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ dự thi: Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hội thi sẽ được tổ chức 03 vòng: vòng 1 tổ chức thi hoặc tuyển chọn ở các xã, thị trấn; vòng 2 tổ chức thi hoặc tuyển chọn ở huyện; vòng 3 tổ chức thi cấp tỉnh. Các xã, thị trấn tập hợp hồ sơ các hộ gia đình, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tham gia Hội thi gởi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để dự thi cấp huyện, hạn chót đến hết ngày 01/9/2023. Thông qua Hội thi góp phần phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn; đồng thời khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và xã, thị trấn trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết