Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thị trấn Vĩnh Bình
16/08/2022

Ngày 16/8/2022, tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”, có hơn 100 đại biểu tham dự. Trung tá Lê Minh Mẫn - Phó Trưởng Công an huyện đến tham dự Ngày hội.

Quang cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong năm qua, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an địa phương và sự đồng tâm đồng lòng của nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì, củng cố và phát triển. Qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã cung cấp 11 nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an xác minh lập hồ sơ xử lý 14 đối tượng theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP. Đến nay, toàn địa bàn Thị trấn Vĩnh Bình có 97 Tổ Nhân dân tự quản, 6 Tổ Bảo vệ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn Thị trấn. Ngoài ra, toàn thị trấn đã xây dựng được 53 tuyến đường ánh sáng quang, phòng, chống tội phạm ở 6 khu phố với tổng chiều dài 23 km, mô hình gắn camera quản lý về an ninh trật tự  2 tuyến đường với chiều dài 3,5 km. Các mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tại nạn va chạm giao thông từ đó góp phần giữ vững và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn. Các tổ chức thành viên luôn sáng tạo các phong trào, các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình hoà giải ở khu dân cư, nhóm nồng cốt tố giác tội phạm Mặt trận Tổ quốc; Mô hình giáo dục đối tượng vi phạm của Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; Câu lạc bộ pháp luật của Đoàn thanh niên. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác của Đảng và nhà nước phát động như: Phong trào xây dựng mô hình khu phố, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự, thị trấn không có trẻ em làm trái pháp luật; thị trấn điển hình tiên tiến và an toàn về về phòng cháy chữa cháy.,..từ đó ý thức tự giác của người dân ngày càng nâng cao, nhất là phòng ngừa, tố cáo và tố giác tội phạm ngày càng phát huy, đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được nâng lên, số vụ phạm pháp hình sự được kềm giảm, tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Lễ ký giao ước thi đua giữa các khu phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hoàng Tâm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc tham mưu, triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng. Đồng thời, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới đây, ngành Công an thị trấn Vĩnh Bình cần tập trung kiện toàn, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm củng cố, xây dựng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở... góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình

Dịp này, UBND thị trấn Vĩnh Bình đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; UBMTTQVN thị trấn và Công an thị trấn vận động mạnh thường quân trao tặng 20 suất quà trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt cho 20 hộ khó khăn trên địa bàn và tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa 6/6 khu phố trong toàn thị trấn quyết tâm thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như các phong trào thi đua khác mà Đảng và Nhà nước phát động nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết