Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
13/01/2023

Sáng ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai phương án thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế Khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo, Ban Quản lý công trình công cộng huyện cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị triển khai phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Qua làm việc giữa Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chuyên môn huyện với Ban Quản lý công trình công cộng huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thống nhất phương án thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành lên danh sách lập bộ các hộ dân trên địa bàn (bao gồm tổng số hộ dân, số hộ có đất để ủ và xử lý rác, số hộ không có đất để ủ và xử lý rác); đồng thời thành lập các Tổ thu gom, vận chuyển rác ra điểm tập kết và Tổ thu tiền rác theo từng ấp, khu phố. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm ký hợp đồng với các Tổ thu gom, vận chuyển rác ra điểm tập kết, Tổ thu tiền rác và Ban Quản lý công trình công cộng huyện thực hiện vận chuyển rác từ các điểm tập kết về các bãi rác tập trung của huyện. Phiếu thu tiền rác có 02 mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng. Tổng tiền rác thu được từ các hộ dân, hàng tháng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẽ trích 15% hỗ trợ cho công tác lập bộ, Tổ thu tiền rác, chi phí in phiếu thu; chi 60% cho Tổ thu gom, vận chuyển rác từ hộ dân đến điểm tập kết, còn lại 25% và nguồn ngân sách huyện hỗ trợ dùng để chi trả kinh phí cho Ban Quản lý công trình công cộng huyện. Riêng đối với xã Thạnh Nhựt sẽ thực hiện song song 02 phương án: duy trì Tổ thu gom rác của Hợp tác xã Bình Trung thực hiện thu gom rác ở các tuyến đường xóm, ấp sau đó vận chuyển ra bãi rác tập trung; đối với các tuyến đường trục chính của xã thì thực hiện theo phương án chung của huyện.

Ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các xã, thị trấn tiến hành lập bộ danh sách các hộ dân trên địa bàn đảm bảo chính xác, triển khai xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo thực tế tại địa phương, phân công cán bộ quản lý việc thu – chi thực hiện theo đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, đăng ký thu gom rác góp phần thực hiện hiệu quả phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện nhằm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan, môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết