Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Khuyến học xã Vĩnh Hựu tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập gắn với công tác khuyến học 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023
28/02/2023

Sáng ngày 28/02/2023, tại Hội trường Ủy ban xã Vĩnh Hựu, Hội Khuyến học đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập gắn với công tác khuyến học 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

Quang cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có bà Võ Kim Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Gò Công Tây, ông Trương Thái Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, bà Dương Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Trần Thị Đấu - Chủ tịch Hội Khuyến học xã, cùng các ông, bà là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã và trưởng các ấp cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục các trường cùng tham dự.

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dan xã, Hội Khuyến học được củng cố và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả và  xác định đây là công tác quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc phù hợp với nhu cầu, điều kiện hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Qua đó nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của Đảng, nhà nước và của các cấp hội,…Song Hội Khuyến học đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để tổ chức triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt kết quả cao; tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các mô hình học tập.

Hội Khuyến học xã phát triển thêm 594 hội viên, hiện nay tổng số hội viên 2697. Toàn xã có 3106 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tỉ lệ 90%, 22 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập đạt 91,6%, công dân học tập đạt 30 tỉ lệ 100%, cộng đồng học tập ấp đạt 5 tỉ lệ 100%. Năm 2023, Hội Khuyến học xã Vĩnh Hựu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tăng cường phát triển hội viên mới; tiếp tục vận động quỹ khuyến học và phong trào nuôi heo đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội học tập, cụ thể thực hiện 5 mô hình học tập; phối hợp với Ban ngành đoàn thể nhà trường thực hiện các chương trình hỗ trợ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thành tích trong công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập” trong năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Kim Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học xã Vĩnh Hựu đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, trong thời gian tới, Hội Khuyến học xã cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực gây quỹ khuyến học đạt hiệu quả tích cực.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu trao tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập” trong năm 2022.

Mai Hồng

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết