Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Tây: Truyền thông Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
18/04/2022

Sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 20222027, các cấp Hội Phụ nữ trên phạm vi toàn tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội bằng hình thức linh hoạt, phù hợp. Chiều ngày 14/4/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị truyền thông, triển khai các nội dung chính của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 20222027 cho các hội viên phụ nữ tiêu biểu các chi, tổ hội trong toàn huyện. Tham dự truyền thông có Lê Hồng Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Pháp luật đời sống Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị truyền thông, triển khai các nội dung chính của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022–2027

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được triển khai, học tập các nội dung cơ bản và chủ yếu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021–2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027. Những điểm mới Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; đồng thời thảo luận các nhóm giải pháp tập trung thực hiện công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2022–2027. Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, những nội dung, hoạt động trọng tâm công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nhiệm kỳ mới; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm cán bộ, hội viên phụ nữ trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ của tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021–2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027.

Không chỉ tuyên truyền, các cấp Hội còn lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu của đại hội gắn với nhiệm vụ thường xuyên. Nhiều chỉ tiêu đề ra tại đại hội Phụ nữ các cấp đang được các cơ sở Hội trên địa bàn huyện Gò Công Tây thực hiện phù hợp với địa phương nhất là đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng  kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Kim Lan

Liên kết Liên kết