Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
13/04/2022

Trong hai ngày 07 và 08/4/2022, tại Hội trường đa năng huyện Gò Công Tây, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cho hơn 80 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ chuyên trách cấp huyện, cấp cơ sở trên địa bàn các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Thị xã Gò Công và Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến dự và khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai, học tập các nội dung tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021–2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; Những điểm mới Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các chỉ tiêu chủ yếu; khâu đột phá, phong trào thi đua; cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; đồng thời thảo luận các nhóm giải pháp tập trung thực hiện công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2022–2027.

Đây là lớp tập huấn thứ 3 được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ Hội nắm vững nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, những nội dung, hoạt động trọng tâm công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nhiệm kỳ mới; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm cán bộ, hội viên phụ nữ trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ của tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021–2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết