Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Người cao tuổi huyện Gò Công Tây: Tập huấn Chuyên đề Thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
27/04/2022

Ngày 26/4/2022, Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Chuyên đề về Thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cho hơn 60 học viên là cán bộ hội viên người cao tuổi huyện Gò Công Tây. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang, đồng chí Phan Ngọc Hường - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Gò Công Tây.

Hội nghị tập huấn Chuyên đề Thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tại lớp tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể, hội viên Người cao tuổi và thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã được trao đổi các nội dung như: vấn đế già hóa dân số, nhận thức về người cao tuổi trong tình hình mới hiện nay, giới thiệu mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các chính sách hỗ trợ cho thành viên tham gia câu lạc bộ; cách tổ chức sinh hoạt và thu hút sự tham gia của thành viên; hoạt động tăng thu nhập và chăm sóc sức khỏe; quyền và lợi ích, vận động nguồn lực cho Câu lạc bộ và sinh hoạt Câu lạc bộ mẫu; Các mẫu biểu, sổ sách quản lý Câu lạc bộ, phân công Ban Chủ nhiệm và lập kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.

Thông qua đợt tập huấn nhằm xây dựng năng lực quản lý và điều hành Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cho các Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ thành lập trong năm 2022. Nâng cao hơn nữa năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Câu lạc bộ của cán bộ Hội Người cao tuổi huyện nhà. Đồng thời giới thiệu mô hình, cách thức thành lập, vận hành và quản lý đến các ban, ngành liên quan phối hợp hiệu quả. Từ đó, tăng cường sự tham gia của Người cao tuổi trong các hoạt động tăng thu nhập, tích cực sử dụng các dịch vụ chăm sóc xã hội và sức khỏe ở các cộng đồng dự án.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã có 05/13 xã – thị trấn thành lập được 08 Câu lạc bộ Liên hệ thế giúp nhau, dự kiến trong năm 2022 huyện sẽ tổ chức ra mắt tiếp các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại 100% xã, thị trấn trong toàn huyện.

                                                                    Kim Lan

Liên kết Liên kết