Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân huyện Gò Công Tây: Tập huấn nghiệp vụ cơ sở Hội năm 2022
25/04/2022

Ngày 20/4/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gò Công Tây kết hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cơ sở Hội năm 2022 cho 77 học viên là cán bộ làm công tác Hội Nông dân 13 xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Ông Trần Văn Chín - Ủy viên Thường vụ, Phó Trưởng Ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang báo cáo tại lớp bồi dưỡng

Tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn có ông Trần Văn Chín - Ủy viên Thường vụ - Phó Trưởng Ban xây dựng Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Thơm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Công Tây, bà Đỗ Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022. Các học viên được tìm hiểu các nội dung chủ yếu về các vấn đề nâng chất, củng cố hoạt động Hội cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Hội, công tác tổ chức và xây dựng chi, tổ, hội nghề nghiệp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về các nghiệp vụ trong công tác hội cơ sở về tổ chức xây dựng Hội, nghiệp vụ quản lý sử dụng vốn, quỹ, nghiệp vụ vay vốn ngân hàng, vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây có thêm nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội, từ đó xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt tích cực vận động hội viên nông dân tham gia vào 2 chuyên đề lớn là xây dựng Nông thôn mới và phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng vững mạnh.

Kim Lan - Quốc Nam

Liên kết Liên kết