Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân huyện Gò Công Tây: Tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân năm 2023
28/04/2023

Ngày 28/4/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gò Công Tây phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2023. Tham dự lễ bế giảng có ông Lê Văn Chính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Đỗ Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, cùng 89 học viên là cán bộ Chi, Tổ Hội và hội viên Nông dân cơ sở 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Bà Đỗ Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua gần 5 ngày tập huấn từ ngày 24-28/4/2023, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội dành cho hội viên nông dân ở cơ sở, Chi, Tổ Hội năm 2023 của Hội Nông dân huyện Gò Công Tây đã hoàn thành chương trình, kế hoạch theo nội dung đề ra. Các học viên được tìm hiểu những nội dung cụ thể như: Công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam, Xây dựng  mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp, tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; Giới thiệu Hệ thống chính trị Việt Nam; một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam. Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn hướng dẫn công tác kiểm tra của Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện Quy chế  giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam. Đặc biệt, các học viên được tìm hiêu kỹ về chuyên đề học tập năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, các học viên cũng được giới thiệu các nội dung của chuyên đề Nông dân tham gia thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Tổ chức các phong trào thi đua trong tổ chức Hội; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng vốn, quỹ - Nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội; Quỹ hỗ trợ Nông dân.

Trong quá trình mở lớp, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của Hội cấp trên giao.

Trong quá trình học tập tất cả các học viên đều nghiêm túc tiếp thu và nhiệt tình trao đổi thảo luận sôi nổi, tuy thời gian ngắn nhưng các giảng viên đã nhiệt tình triển khai, truyền đạt những kiến thức cơ bản, trọng tâm về một số vấn đề lý luận, thực tiễn chính trị và nghiệp vụ công tác hội để cho học viên nắm, trang bị kiến thức mới, sát với nghiệp vụ trong hoạt động công tác hội nông dân năm 2023.

Cuối khóa, lớp tập huấn có tổ chức một buổi thảo luận tạo điều kiện cho học viên trao đổi thảo luận và viết bài thu hoạch đạt theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp đề ra. Kết quả có 89 học viên đủ tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 và đã được trao giấy chứng nhận.

Ông Lê Văn Chính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Lê Văn Chính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Công Tây đánh giá cao về sự nhiệt tình của giảng viên cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Chính trị huyện và tinh thần trách nhiệm cao của học viên. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Gò Công Tây sẽ phát huy nhiều hơn nữa trong sự phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện như mở thêm nhiều lớp tập huấn cập nhật kiến thức mới trong nghiệp vụ công tác hội nhằm kịp thời bổ sung, bồi dưỡng những kiến thức, nội dung cần thiết giúp cán bộ chủ chốt ở cơ sở, chi tổ hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội nông dân cơ sở năm 2023 đã giúp cho học viên tiếp thu những kiến thức cơ bản về nhận thức lý luận và thực tiễn về con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; về nội dung cơ bản trong công tác Hội từ đó góp phần vào công tác xây dựng Hội tại địa phương, đơn vị đạt kết quả hoàn thành thành tích xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết